'Det gode tilbud' – tilbudsafgivning på EU-udbud (København)

event
7 nov 2019
Adresse

DLA Piper Denmark
Rådhuspladsen 4
1550 København V
Danmark

Kursus i København

Kom til kursus om 'det gode tilbud' og bliv klogere på, hvordan du som tilbudsgiver kan øge dine vinderchancer ved deltagelse i EU-udbud.

Kurset henvender sig primært til virksomheder, der afgiver tilbud i forbindelse med EU-udbud, og er rettet mod ledelsen heri og de medarbejdere der forestår udarbejdelse af tilbud. Alle med interesse for emnet er velkomne.

På kurset vil vi beskæftige os med en række udbudsretlige emner ud fra et tilbudsgiverperspektiv, herunder:

  • Adgangen til forudgående dialog med den offentlige ordregiver
  • Tilbudsgiverkonstruktion – hvordan samarbejder flere tilbudsgivere mest hensigtsmæssigt?
  • Forståelse af udbudsmaterialet - hvad har særlig betydning for bedømmelsen? - Og hvor kan man risikere at blive ekskluderet?
  • Tilbudsgiverens ageren under udbudsprocessen
  • Udarbejdelse af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)
  • Dokumentation og self-cleaning
  • Forbigået tilbudsgiver - hvad så?

På kurset vil der blive givet en række praktiske råd til, hvordan tilbudsgivere hensigtsmæssigt kan agere før, under og efter udbudsprocedure. Der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål samt drøfte konkrete problemstillinger undervejs.

Vi opfordrer ligeledes til, at der ved tilmelding fremsendes relevante spørgsmål og eksempler, der har givet anledning til problemstillinger i praksis.

Kurset varer fra kl. 9.00 til 12.00. Fra kl. 8.30 byder vi på en croissant og en kop kaffe.

Kursusbevis

Kurset er tilrettelagt, så det opfylder Justitsministeriets regler om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Kurset svarer til tre kursuslektioner.

Hvis du ønsker kursusbevis, bedes du meddele dette ved tilmelding.