Udskudt: Kursus - Risikostyring af dit byggeprojekt (København)

event
Udsat
Adresse

DLA Piper Denmark
Rådhuspladsen 4
1550 København V
Danmark

DLA Piper Denmark og Dansk Byggeri inviterer til kursus for entreprenører, byggeledere, projektledere, bygningskonstruktører, projektchefer samt medarbejdere, der arbejder med byggejura hos Dansk Byggeris medlemmer.

Du er velkommen til at fremsende relevante spørgsmål eller eksempler, der har givet anledning til problemstillinger i praksis, til advokat Janus Schädler Honoré på jsh@danskbyggeri.dk.

Skulle du efter tilmelding blive forhindret i at deltage, bedes du hurtigst muligt kontakte Kursus&Udvikling hos Dansk Byggeri på kursus@danskbygger.dk, så vi kan tilbyde pladsen til en anden.

Vi forbeholder os retten til at ændre programmet og til at aflyse ved for få tilmeldinger.

Program
Kl. 14.00
Registrering og kaffe mv.
Kl. 14.15
Velkomst og introduktion v/advokat Trine Hasselbalch
Kl. 14.30
Konsortiedannelse og brug af konkurrent som underentreprenør v/advokater Michael Klöcker og Janus Schädler Honoré
Kl. 15.00
Arbejdsretlige problemstillinger ved konkurs herunder med fokus på de nye bestemmelser i AB 18 samt eksempler fra praksis på aftalebestemmelser med offentlige bygherrer v/advokat Daniel Markussen
Kl. 15.45 
Pause
Kl. 16.00
Garantier i henhold til AB 18 herunder nedskrivning i tilfælde af konkurs og sammenhæng med det nye regelsæt i AB 18 om hurtig afgørelse v/advokater Kristian Skovgaard Larsen og Janus Schädler Honoré