Rådgivning om finansiering af virksomhedshandler og corporate finance generelt er én af vores kernekompetencer. Vi leverer stærke, kommercielle løsninger – altid med udgangspunkt i den konkrete sag.

DLA_Ikon_Finans_01

Finans

Vores advokater, der arbejder med akkvisitionsfinansiering, er højt specialiserede inden for deres felt. De arbejder tæt sammen med vores M&A-advokater, så vi sikrer en struktureret og gnidningsfri akkvisitionsproces fra start til slut.

Muligheder for akkvisitionsfinansiering

Der er flere måder at finansiere en virksomhedshandel. Der kan være både fordele og ulemper forbundet med at vælge én finansieringsform frem for en anden, hvilket vi rådgiver om ud fra den konkrete situation.

Sælgerfinansiering

Hvis du mangler kapital til at købe den virksomhed, du har udset dig, kan det være en mulighed at tale med sælgeren om sælgerfinansiering. Med sælgerfinansiering får du mulighed for at betale af på dit køb over en periode. Det kan være gennem en helt almindelig kreditaftale, hvor du betaler en fast ydelse over en aftalt periode, indtil du har betalt virksomhedens pris af.

Det er også muligt at anvende en sælgerfinansieringsløsning, som er bundet op på virksomhedens performance. Denne løsning kaldes ’earn-out’ og betyder, at ydelsen afhænger af resultatet i virksomheden. Man aftaler med sælger, hvor stor en procentdel af overskuddet, man betaler, indtil gælden er indfriet.

LBO (Leveraged Buyout)

Når en kapitalfond (private equity-fond) finansierer opkøb af en virksomhed, sker det typisk gennem et LBO – et såkaldt leveraged buyout. LBO betegner et virksomhedskøb med ’høj gearing’. Den samlede købesum bliver finansieret ved en relativt større del af rentebærende gæld fra banker og finansieringsinstitutter frem for ansvarlig kapital (egenkapital) fra køberen selv. Derfor siger man, at den finansielle gearing (gældsandelen af den samlede finansiering) er højere.

Vi rådgiver private equity-fonde, banker og finansieringsinstitutter om LBO og LBO-modeller (værdiansættelsesmodeller).

Køberfinansiering

Ved køberfinansiering er det dig som køber, der står for at finansiere handlen. Det kan ske på flere måder, såsom:

  • Banklån
  • Bilaterale og syndikerede lån
  • Investorer eller partnere
  • Crowdfunding

Vi kan rådgive dig om, hvilken finansieringsform der er mest hensigtsmæssig for dig. Uanset hvilken finansieringsform du vælger, er der større sandsynlighed for at opnå lånekapital, hvis du får formuleret en gennemarbejdet business case. I business casen tager du stilling til nogle helt centrale spørgsmål, som kan være med til at afklare usikkerheder for långiver(e). Det kunne eksempelvis være spørgsmål vedr.:

  • Markedsudvikling
  • Vækstpotentiale
  • Konkurrence på markedet
  • Muligheder for produktudvikling og udvidelser
  • Udsigterne for at opnå overskud
  • Exit-strategi

Vi kan rådgive dig om udviklingen af en stærk businesscase.

Mezzaninkapital

Mezzaninlån er en finansieringsform, der kombinerer egen- og fremmedkapital. Det bliver også omtalt som ’ansvarlig lånekapital’, fordi det er en mere risikovillig låneform, der ikke kræver pant eller sikkerhed på samme måde som eksempelvis et banklån. Renten på lånet varierer i takt med virksomhedens resultater.

Det er finansieringsselskabet Mezzanin Kapital, som tilbyder produktet, men andre finansielle institutioner tilbyder også finansiering på mezzaninlignende vilkår. En betingelse for at få et mezzaninlån kan være, at långiveren indtræder i virksomhedens bestyrelse, og på den måde bliver meget involveret i styringen af virksomheden.

Vores rådgivning om køb og salg af virksomheder

Vi rådgiver om alle aspekterne ved virksomhedshandler (M&A). Du kan læse mere om vores rådgivning, og om hvordan vi kan hjælpe dig her.