Når der opstår en tvist, har direktion, bestyrelse og medarbejdere brug for den bedste juridiske rådgivning.

DLA_Ikon_Ansættelsesret_01

Ansættelsesret

Globaliseringen af verdensmarkederne har øget risikoen for erstatningskrav, hvorved multinationale selskaber udsættes for økonomiske og omdømmemæssige risici på tværs af landegrænser. Herudover har direktion, bestyrelse og medarbejdere også brug for den bedste juridiske rådgivning, når der opstår en tvist.

I DLA Piper har vi en af de største afdelinger for internationale retssager, voldgiftssager og konfliktløsning med advokater overalt i verden. Vi repræsenterer kunder i en lang række forskellige ansættelsesretlige sager. Ved hjælp af innovative konfliktløsningsstrategier og effektiv sagsbehandling søger vi at identificere og gennemføre de forretningsmæssigt mest fordelagtige løsninger for vores kunder - enten som part i en retssag eller i forbindelse med alternativ konfliktløsning såsom mediation.