Fortrolige oplysninger er ofte et af virksomhedens mest værdifulde aktiver. Det har aldrig været mere nødvendigt for arbejdsgiverne at beskytte disse oplysninger end i den nuværende økonomiske situation.

DLA_Ikon_Ansættelsesret_01

Ansættelsesret

Fortrolige oplysninger udsættes for udefrakommende trusler såsom tyveri, hacking eller industrispionage. Den største trussel findes dog ofte inden for virksomhedens egne mure. Mange medarbejdere har adgang til værdifuld viden om kundekontakter og økonomiske og strategiske forretningsoplysninger, som konkurrenterne gerne vil have kendskab til.

Der har i de senere år været stor vækst i antallet af sager, hvor medarbejdere og direktører har misbrugt fortrolige oplysninger og foretaget illoyale konkurrencehandlinger.

I DLA Piper ved vi, at ændringer i den måde, vi arbejder på – især fremkomsten af ny teknologi og sociale medier – har medført nye udfordringer i forhold til at beskytte fortrolige oplysninger. Medarbejderne tager deres egne mobiltelefoner, iPads, computere mv. med på arbejde, og de sociale medier giver dem adgang til kundernes kontaktoplysninger, både mens de er på arbejde og i deres fritid. Beskyttelse af fortrolige oplysninger er derfor et område i konstant udvikling. Hensynet til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred på tværs af landegrænser gør kun forholdene endnu mere komplekse. De mange retssager på området afspejler de udfordringer, der er forbundet med beskyttelse af fortrolige oplysninger på tværs af landegrænser.