Det sker ofte, at der under en byggeproces eller ved byggeriets aflevering opstår konflikter, som kræver professionel rådgivning. Her træder vi til og tilbyder effektiv konfliktløsning baseret på en dyb indsigt i byggesektorens forhold.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Retssager, voldgift & undersøgelser

I DLA Piper fører vi løbende entreprisesager ved domstolene (Byret, Landsret og Højesteret) og ved voldgift (Voldgiftsnævnet for Byggeri & Anlæg) og tilbyder også andre former for konfliktløsning, herunder mægling og medaition, syn og skøn samt opmandsafgørelser, der ofte er en del af den entrepriseretlige tvisteløsning.

Tvister i entrepriseforhold

Vi deltager konstruktivt i løsningen af konflikter, som opstår i forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsarbejder. Vores rådgivning omfatter hele processen, såsom:

  • Valg af konfliktløsningsmetode
  • Risikoanalyse
  • Hjælp til bevisoptagelse
  • Forhandling, voldgift og mediation

Vi har lang og indgående erfaring med rets- og voldgiftssager i byggesektoren. DLA Piper har et af landets største entrepriseteams, og vores advokater er højt specialiserede og har stor erfaring med at optræde ved domstolene og Voldgiftsnævnet for Byggeri & Anlæg, hvor vi bl.a. repræsenterer bygherrer, entreprenører og rådgivere. Vi rådgiver i entreprisesager om eksempelvis:

  • Fejl og mangler
  • Forsinkelse
  • Ekstrakrav
  • Erstatningsansvar
  • Ophævelse

Alternativ konfliktløsning

Det er ikke alle konflikter, som behøver at ende i retten, tværtimod er det vores klare målsætning at løse konflikten, inden den ender i en lang og ofte dyr retssag eller voldgiftssag. Vores mål som rådgivere er altid, at konflikten bliver løst billigst muligt, mest effektivt og konstruktivt, og til størst mulig tilfredshed for vores kunder. I den forbindelse kan vi også tilbyde hjælp til risikostyring og konfliktforebyggelse, herunder i form af ”contract management” samt til at afdække problematikker ved projektets start for at undgå konflikter senere i forløbet. Desuden tilbyder vi alternative former for konfliktløsning, som ofte kan spare de involverede parter for både omkostninger og tidsforbrug. 

DLA Piper er officiel partner hos Mediationsinstituttet, og flere af vores partnere og advokater er uddannede mediatorer og har tillige erfaring med arbejde som mediatorer i udlandet.

Internationale forhold

Med vores status som et af verdens største globale advokatfirmaer har vi tillige en stærk international profil og erfaring. Vi rådgiver en række udenlandske aktører i Danmark, ligesom vi tillige rådgiver om entrepriseretlige forhold, hvor det internationale anerkendte regelsæt FIDIC anvendes.