Som følge af det stigende fokus på korruption og bestikkelse, databeskyttelse, etiske retningslinjer samt en aggressiv håndhævelse af regler blandt tilsynsmyndighederne, står compliance øverst på dagsordenen for vores kunder.

DLA_Ikon_Ansættelsesret_01

Ansættelsesret

Gennemarbejdede compliance-programmer er vigtigere end nogensinde før for at kunne reducere risikoen på det ansættelsesretlige område.

Det er en nøgleprioritet for mange ansatte advokater og HR-afdelinger at kunne styre compliance på det ansættelsesretlige område. Udfordringen er så meget desto større, når compliance-arbejdet krydser landegrænser, og man skal navigere imellem de mange og forskelligartede lovgivninger, myndighedskrav og særlige kulturelle forhold og præferencer på både etablerede markeder og vækstmarkeder.

Men selv om det er tydeligt, at der er en udfordring, er det ikke altid klart, hvad løsningen er. I en global virksomhed kan der være et stærkt ønske om at udvikle en standardløsning, men standardløsninger passer ikke altid til de lokale forhold.

Vi yder løbende rådgivning om disse forhold til vores multinationale kunder, der spænder lige fra vækstende multinationale selskaber, der er på vej ind på nye markeder for første gang, til etablerede multinationale selskaber, der er nødt til at ændre deres compliance-program, efter at myndighederne har gennemført en undersøgelse vedrørende korruption. I samarbejde med vores kunder udarbejder vi den bedste plan for virksomheden, implementerer den og bistår virksomheden i det videre forløb.