Vi er eksperter inden for alle aspekter af erhvervs- og boliglejeretten - både i relation til indgåelse af lejekontrakter, forhold, der opstår i lejeperioden, og ved ophør af lejeforholdet.

DLA_Ikon_FastEjendom_01

Fast ejendom

Når det kommer til lejekontrakter og lejeforhold, råder DLA Piper over et stærkt team af specialiserede rådgivere. Vi rådgiver både private og offentlige erhvervslejere.

Her kan du se et udpluk af, hvad vi rådgiver om i forbindelse med lejeretlige forhold:

 • Forhandling af leje- og forpagtningskontrakter
 • Afståelse af lejemål
 • Fremleje
 • Lejeregulering
 • Skatter og afgifter
 • Sager om lejemålets ophør, herunder fraflytningsopgør og opsigelse
 • Tinglysning og aflysning af lejekontrakter
 • Drift af udlejningsejendomme

Udfærdigelse og forhandling af lejeaftaler

Udgangspunktet for vores rådgivning er, at lejeaftalen er grundlaget for et fremtidigt samarbejde. Derfor bør der være en fornuftig balance mellem pligter og rettigheder. Samtidig skal aftalen så vidt det er muligt sikre dig mod tvister. Derfor prioriterer vi, at lejeaftalen bliver formuleret på en klar og tydelig måde og tager højde for alle relevante forhold, herunder at der kan ske ændringer i lovgivningen og lejemarkedet.

Gennem vores erfaring med at udfærdige og forhandle lejeaftaler, kan vi se sagen fra begge parters perspektiv. Det er ofte en fordel, hvis målet er at nå til enighed i en forhandling.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Udarbejdelse, gennemgang og fremtidssikring af lejekontrakter
 • Afdækning af risici, faldgruber og mulighed for fleksibilitet
 • Forslag til ændringer og præcisering af kontraktudkast
 • Deltagelse i forhandlinger
 • Vurdering af finansielle og offentligretlige problemstillinger

Markedet for leje af fast ejendom ændrer sig hele tiden. Derfor følger vi nøje med i markedsudviklingen og optimerer løbende vores rådgivning på baggrund af mangeårig erfaring og ny viden høstet gennem konferencer og research.

Vi foretager regelmæssigt research i markedet for at sikre markedskonforme aftaler og tilpasser i hvert enkelt tilfælde vores rådgivning til de særlige behov, krav og forhold, der måtte gælde inden for den pågældende branche; eksempelvis miljøkrav, arbejdsmiljøkrav, energikrav eller tekniske krav.

3 hurtige om lejekontraktformularer

Er du udlejer og står du selv for udformning af kontrakterne? Så får du her svar på tre ofte stillede spørgsmål om formularer til lejekontrakter:

1. Skal jeg anvende en formular, når jeg udarbejder lejekontrakter?

Nej, der er ingen formulartvang, og der findes ingen formularer til erhvervslejekontrakter. De laves individuelt. Der findes en formular til beboelseslejemål, som er autoriseret af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, som du kan finde på www.mbbl.dk. Anden formular kan ikke anvendes.

2. Hvad sker der, hvis jeg anvender min egen formular som lejekontrakt?

Ingenting i erhvervslejeforhold, men ved boliglejemål ses der bort fra de forhold i kontrakten, der enten giver lejer mindre rettigheder eller større byrder end lejelovgivningen.

3. Kan jeg ændre vilkårene i en formular, som er autoriseret?

Ja, i det omfang det ikke strider mod ufravigelige bestemmelser i lovgivningen. Men det skal ske i formularens pkt. 11. Det er ikke tilladt at overstrege eller overskrive den fortrykte tekst.

Tvister i lejeforhold

Der opstår løbende behov for tilpasning og ændring af lejekontrakter samt justering af samarbejdet i et lejeforhold. Det kan være i takt med, at markedet ændrer sig, hvis konjunkturerne skifter, eller fordi lejere eller udlejere har fokus på afkast og driftsoptimering.

I de fleste situationer kan parterne nå til enighed, men af og til opstår der konflikter. Det kan skyldes, at man piller ved nogle vitale punkter i samarbejdet, som har stor eller afgørende betydning for den ene part i lejeforholdet. I sådanne situationer kan det være gavnligt, at alliere sig med en juridisk rådgiver, der kan hjælpe med at løse konflikten.

Forhandling

Vi arbejder altid for, at man i de konflikter og tvister, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt, finder en løsning gennem forhandling. Et lejeforhold er udtryk for et samarbejde, og derfor kan der sagtens være potentiale for at finde en løsning gennem dialog. Det hjælper vi gerne med at facilitere. Retssager og voldgiftssager tager tid og indebærer mange omkostninger. Derudover kan de være skadelige for parternes samarbejde eller skabe usikkerhed om fremtiden.

Retssager og voldgift

Det er desværre ikke altid, at forhandling kan løse en svær konflikt. Når forligsmulighederne er udtømte, og den eneste mulighed er at føre en retssag eller voldgiftssag, lægger vi en plan for processen sammen med dig. Vi er eksperter i at føre proces og har ført et stort antal retssager for boligretter, landsretter og voldgiftsretter såvel som principielle sager for Højesteret.

Vi har taktisk forståelse og kan levere et forståeligt og overbevisende budskab til dem, der skal træffe en afgørelse. De retssager, som vi hjælper vores kunder med, omhandler mange forskelligartede problemstillinger, herunder:

 • Markedsleje
 • Opsigelse
 • Fremleje og afståelse
 • Ophør af uopsigelige lejeforhold
 • Udførelse af forbedringer og bygningsændringer
 • Erstatning i kontraktforhold
 • Problemstillinger med tilknytning til ny lovgivnings indvirkning på eksisterende lejeforhold