Vores team af advokater specialiseret inden for FinTech har stor erfaring med rådgivning af den finansielle sektor og de regulatoriske forhold, som FinTech virksomheder står overfor.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Corporate M&A

DLA Pipers FinTech-team har som et af de få danske advokatvirksomheder en reel global tilstedeværelse med kontorer i de vigtigste finansielle knudepunkter, herunder i London, Singapore, New York, Hongkong og Luxembourg. Vores FinTech-team er dagligt til stede i Copenhagen FinTech-Lab, hvor vi rådgiver nogle af de mest innovative mindsets og startups i den finansielle sektor.

Vi har stor ekspertise i at rådgive startups, både generelt og på det finansielle område, og vi er specialiseret i netop de særlige juridiske og kommercielle forhold, der gør sig gældende for FinTech-virksomheder. Vi repræsenterer tillige venturekapitalfonde og andre finansielle investorer i investeringer i FinTech virksomheder.

Vores rådgivning inden for FinTech omfatter blandt andet:

  • Etablering og strukturering af FinTech-virksomheder
  • Regulatoriske forhold
  • Ledelsesforhold og corporate governance
  • Ejer- og investeringsaftaler samt venture kapital
  • Incitamentsordninger, herunder aktieløn, bonus og warrantprogrammer
  • Kapitalfremskaffelse og fundraising
  • Konvertible lån og warrants (tegningsoptioner)
  • Frasalg, omstruktureringer og exits
  • Skattemæssige forhold

Vi har udarbejdet en FinTech ordbog, hvor vi giver en oversigt over de mange begreber, der findes. Den kan downloades her.