På baggrund af mange års erfaring med rådgivning af kommuner, regioner og andre offentligretlige organer, har vi opbygget den helt særlige indsigt, det kræver at kunne føre retssager både for og mod det offentlige.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Retssager, voldgift & undersøgelser

Tvister, herunder retssager, nævnssager og forligsforhandlinger, der involverer offentlige myndigheder, har en særlig karakter, fordi det offentliges virksomhed hviler på legalitetsprincippet og er politisk styret. Det kræver derfor indsigt i den politiske og organisatoriske kontekst at yde kvalificeret rådgivning af parter i en tvist, der involverer det offentlige.

Sager for og mod det offentlige

I DLA Piper fører vi sager for både offentlige instanser og for virksomheder, der lægger sag an mod det offentlige. Vores indsigt i den offentlige sektor kombineret med vores kommercielle forståelse skaber resultater. Vores offentligretlige specialister har mange års erfaring som fast rådgiver af regioner, kommuner, kommunale selskaber samt offentlige virksomheder. Vi har derfor stor erfaring med at navigere i det politiske landskab, herunder gennem foretræde for politiske organer, og vi har indgående kendskab til de politiske processer.

Sager for det offentlige

I DLA Piper har vi stor erfaring med at føre retssager, nævnssager m.v. for offentlige myndigheder og virksomheder. Vi forstår de særlige hensyn og forventninger, der er, når det offentlige er part i en sag, såsom politiske interesser og offentlighedens opmærksomhed. Vi rådgiver i forhandlingssituationer og oplever ofte, at tvister kan løses uden at føre en retssag.

Sager mod det offentlige

Vi varetager også erhvervsvirksomheders interesser i sager mod statslige og andre offentlige myndigheder. Flere og flere virksomheders forretning bygger i høj grad på samarbejde med det offentlige. Samarbejde med det offentlige adskiller sig væsentligt fra samarbejde med private aktører på en række områder. Det skyldes både den offentlige regulering og ikke mindst det politiske system, som offentlige myndigheder navigerer i. Vores indgående kendskab til det offentliges arbejdsmetoder og politiske processer giver os en unik mulighed for at yde kvalificeret og relevant rådgivning af virksomheder, der er i konflikt med en statslig eller offentlig myndighed. Som eksempel rådgiver vi ofte vores kunder til at sætte skytset ind allerede under den administrative behandling, da det som følge af de forvaltningsretlige regler er lettere at vinde over staten i et nævn end i byretten.