International voldgift er et kerneområde hos DLA Piper, og vi har lang erfaring med de ofte komplekse problemstillinger, der knytter sig til det at føre voldgiftssager under internationale spilleregler.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Retssager, voldgift & undersøgelser

I takt med stigende internationalisering af erhvervslivet forøges behovet for rådgivning om international voldgift. I voldgiftstvister mellem virksomheder fra forskellige lande, stilles der, ud over juridiske færdigheder, store krav til advokaternes sprogkompetencer og deres rutine i at navigere kulturelt. Vi fører voldgiftssager i og uden for Danmark, bl.a. efter reglerne fastsat af The Danish Institute of Arbitration (DIA), ICC International Court of Arbitration (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) og UNICITRAL Arbitration Rules (FN).

Med kontorer i mere end 40 lande er DLA Piper sammensat af et stort internationalt netværk, som vi kan trække på i de internationale voldgiftssager, og vores advokater er repræsenteret som medlemmer af ICC Commission on Arbitation, ADR, LCIA, European User’s Councils og VCCA.

Vi bistår også udenlandske advokatvirksomheder som ”local counsel”, ligesom vores advokater ofte bliver udpeget som voldgiftsdommere.