IT-kontraktretten er kompleks og omfatter såvel aftaleretlige, køberetlige, entrepriseretlige og tekniske aspekter.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

IP og teknologi

En IT-kontrakt kan vedrøre anskaffelser af IT-udstyr eller aftaler om løbende samarbejde. Det kan f.eks. dreje sig om udvikling, drift, digitalisering, outsourcing, hosting, vedligeholdelses- og supportaftaler.

Da der er tale om komplekse ydelser i aftalen, skal der tages stilling til en lang række juridiske forhold i den konkrete IT-kontakt. Udarbejdelse af den rette kontrakt er bl.a. nødvendigt for at få fastlagt de korrekte kravspecifikationer, omfang, samt ansvars- og risikofordeling.

I DLA Piper har vi stor erfaring med håndtering af juridiske udfordringer i forbindelse med IT-kontrakter – både når det gælder udformning af aftalerne, forhandling og tvisthåndtering. Vi rådgiver både private virksomheder og offentlige myndigheder om alle juridiske aspekter ved udarbejdelse, indgåelse og håndhævelse af it-kontrakter samt udbud.

Gennem vores mange års rådgivning har vi opbygget stor teknisk og kommerciel forståelse samt en erfaring, der er afgørende for, at vi kan levere målrettet og værdiskabende rådgivning for vores kunder ved alle former for it-aftaler. Vi fokuserer på operationalisering af IT-kontrakten samt de særlige fortolkningsudfordringer, som kontraktparterne skal være opmærksomme på, herunder, hvilke konkrete betingelser der skal være opfyldt for at der kan ske overtagelse af et IT-system. Vi har derudover fokus på udvikling, beskyttelse, udnyttelse og anvendelse af IP-rettigheder og teknologirelaterede aktiver i organisationen samt indkøb af strategiske aktiver og tjenester. 

Vores team har mange års erfaring med at planlægge udbudsforløb, og vi er vant til at håndtere komplekse problemstillinger, der opstår som følge af de særlige forhold og krav, som offentlige myndigheder er undergivet. Vores rådgivning dækker alle stadier af projekterne, herunder udbudsstrategi, selve udbudsprocessen samt kontraktens gennemførelse.

På området for it-kontrakter og udbud kan vi blandt andet hjælpe med:

 • Kontrakter om anskaffelse og udvikling af IT, herunder K01 og K02
 • Licensaftaler og licensudstedelse
 • Konsulentaftaler
 • Agile kontrakter, herunder K03
 • Teknologispecifikke udbud, herunder indkøb af licenser
 • Outsourcing- og driftskontrakter, herunder SaaS, IaaS, PaaS, K04 og IT Branchen og Dansk IT standarddriftskontrakt
 • Digitalisering, herunder anvendelse af IT og teknologi i organisationens forretningsgange og produkter
 • Support- og vedligeholdelseskontrakter
 • Kontrakter om implementering af netværksinfrastruktur (IKT kontrakter)
 • Kontrakter om indkøb af hardware
 • Fintech og Legal Tech
 • Sundheds IT
 • Persondata og big data
 • Cloud computing
 • E-handel
 • IP-udvikling
 • Open source
 • Telekommunikation

Kontakt DLA Pipers team for teknologi

Vi er et dedikeret team af højt specialiserede advokater. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed overholder lovgivningen, eller hvis du vil vide mere om juridiske forhold i en konkret IT-kontakt, er du meget velkommen til at kontakte vores team af eksperter helt uforpligtende.

Vi har ydet rådgivning om og undervist i IT-kontakter og udbud gennem mange år til både danske og udenlandske virksomheder inden for forskellige brancher samt offentlige myndigheder. Rådgivningen dækker alle stadier af projekterne, herunder udbudsstrategi, selve udbudsprocessen samt kontraktens gennemførelse.

Vi arbejder ofte sammen med advokater inden for vores andre juridiske fagområder, herunder ansættelsesret og corporate. I får derfor adgang til en bred vifte af juridiske kompetencer og bliver mødt med en stor forståelse for jeres virksomhed og branchen som helhed. Hos os er kunden i fokus, og vi samarbejder derfor tæt med jer for at sikre en løsning, der er tilpasset jeres konkrete ønsker og behov.