Vi rådgiver på specialistniveau om danske og internationale kontraktforhold af enhver art, herunder indgåelse, forhandling og fortolkning af kommercielle kontrakter.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Corporate M&A

Indgåelse af kommercielle kontrakter kræver et godt indblik i den enkelte virksomhed og forståelse for de kommercielle hensyn, der er relevante i den branche, som virksomheden driver virksomhed i.

Vores Corporate M&A-afdeling rådgiver børsnoterede selskaber, statsejede virksomheder samt små og mellemstore virksomheder inden for en række sektorer om generelle kontrakts- og erhvervsretlige forhold, herunder etablering, strukturering og indgåelse af konsortier, joint ventures, turn-key projekter og tilsvarende samarbejdsformer.

Vores rådgivning omfatter blandt andet indgåelse af:

 • Distributionsaftaler
 • Forhandleraftaler/eneforhandleraftaler
 • Handelsagentaftaler
 • Franchiseaftaler
 • Fortrolighedsaftaler
 • Samhandelsaftaler
 • Produktionsaftaler
 • Forpagtnings, leje- og koncessionsaftaler
 • Leverandør- og underleverandøraftaler (back-to-back)
 • Licensaftaler
 • Investerings- og ejeraftaler
 • Forretningsbetingelser
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Standardvilkår
 • Handelsagentaftaler
 • Hensigtserklæringer og fuldmagter
 • Internationale joint venture samarbejder