Uanset om en virksomheds aktiviteter er rettet mod hjemmemarkedet eller de internationale markeder, får den lovgivning, der regulerer forholdet til medarbejderne, større og større betydning for virksomhedens strategi.

DLA_Ikon_Ansættelsesret_01

Ansættelsesret

Uanset om det gælder overholdelse af internationale konventioner og traktater, whistleblowers i den finansielle sektor, høring af medarbejderne i forbindelse med omstruktureringer eller almindelige forhold vedrørende overholdelse af grundlæggende ansættelsesretlig lovgivning afhænger virksomhedens succes af, om den kan finde vej gennem den stadigt mere ufremkommelige jungle af lovgivning og myndighedskrav. 

Vi er et af de få advokatfirmaer i verden, der råder over erfarne ressourcer på dette område i mere end 40 lande. Vi bruger vores omfattende erfaring til at levere praktisk anvendelige løsninger til vores kunder. Vi bistår ofte kunder med at formulere strategiske mål under anvendelse af bedste praksis, samtidig med at vi hjælper med at opnå eller varetage langsigtede målsætninger.

Med mange års erfaring i at håndtere arbejdsretlige konflikter og arbejdsmarkedsforhold har vi det bedste udgangspunkt for at rådgive, vejlede og bistå arbejdsgivere både i Danmark og i udlandet.