Offentlige-private partnerskaber (OPP) og offentlige-private samarbejder (OPS)

DLA_Ikon_Energi og infrastruktur_01

Energi og infrastruktur

Siden Offentlige Private Partnerskaber for alvor kom i fokus i forbindelse med regeringens handlingsplaner fra 2001 og 2004, har vi opbygget en unik og omfattende kompetence inden for rådgivning om OPP og OPS i øvrigt, herunder også ESCO. Vi har deltaget i stort set alle de projekter, der har været udbudt i OPP i Danmark.

Rådgivning til offentlige myndigheder

Vi rådgiver om udformning og fastlæggelse af OPP-strategier for offentlige myndigheder. Dette indebærer bl.a. rådgivning om valg af samarbejdsform (f.eks. OPP, OPI, ESCO mv.), udarbejdelse af foranalyser samt koncipering af udbudsmateriale. Vi udfærdiger aftalegrundlaget og fastlægger opgavefordelingen. Herudover kortlægger vi de konkrete risici og varetager en regulering heraf, i det omfang det er muligt. Vi belyser desuden mulige modeller for privatfinansiering.

Rådgivning til tilbudsgivere

Vi bistår tilbudsgiver i OPP-projekter, herunder i forbindelse med prækvalifikation, identifikation af risici, kontraktkoncipering og -forhandling. Vi yder forretningsmæssig sparring om projektets konsekvenser og håndtering i relation til eksisterende forretningsgrundlag. Vi har stor erfaring i rådgivning om finansieringsforhold, udarbejdelse af låne- og sikkerhedsdokumentation samt udfærdigelse af legal opinions i relation til OPP.

Om Offentlige private partnerskaber - OPP

OPP er en aftalemodel, som anvendes til løsning af en offentlig opgave i et samarbejde mellem det offentlige og private selskaber. Modellen er en form for udlicitering, der i samme aftale integrerer eksempelvis design, etablering og drift (og ofte også finansiering) af offentlige opgaver. OPP-projekter indebærer ofte en længerevarende kontraktbinding, f.eks. 30 år, og en væsentlig del af investeringer og risici deles af den offentlige udbyder og den private virksomhed (OPP-leverandøren).

OM Energy Service Company - ESCO

ESCO-samarbejder indgås med henblik på gennemførelse af omfattende energirenoveringer i større offentlige og private bygningsmasser. Det er en attraktiv og selvfinansierende aftalemodel, som egner sig godt til både private og i offentlig-private samarbejder, da omkostningerne til modernisering af private og offentlige ejendomme bliver finansieret via de energibesparelser, som opnås i ESCO-samarbejdet.

Med et ESCO-projekt får man en totalløsning bestående af rådgivning, entreprise og en kontinuerlig overvågning af de løbende energireduktioner. Ydermere er det et godt alternativ til andre generelt anvendte metoder, der skal finansieres af virksomheden selv.