DLA Piper er en af verdens førende advokatvirksomheder inden for private equity og indtager for 3. år i træk førstepladsen for flest European Private Equity Buyouts og Exits (Mergermarket).

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Corporate M&A

Vi rådgiver private equity og venture fonde samt andre investeringsfonde med investeringer og køb og salg af porteføljeselskaber, herunder sparring om strategiske forhold, strukturer, forhandling, juridisk due diligence, udarbejdelse af transaktionsdokumenter samt processtyring.

Vores private equity-advokater har endvidere omfattende erfaring med strukturering af private equity og venture fonde samt gennemførelse af transaktioner, investeringer og finansieringer af private og børsnoterede selskaber.

Vi rådgiver fondens management team og sponsorer med udarbejdelse af investormateriale samt strukturering og etablering af fondsstrukturen, herunder regulatoriske forhold efter FAIF-lovgivningen.

Vores rådgivning inden for private equity omfatter blandt andet:

 • Valg af fondsstruktur og etablering af selskaber
 • Overvejelser om struktur og skattemæssige forhold for investorer og management
 • Udarbejdelse af selskabsdokumenter
 • Udarbejdelse af LPA for fonden (limited partnership agreements)
 • Rådgivnings- og managementaftaler
 • Aftaler om vederlag til management, bonusaftaler, carried interest og waterfalls-bestemmelser
 • Incitamentsordninger / MPP-programmer for ledelsen
 • Gennemførelse af investeringer i fonde (fund-of-funds)
 • Køb af minoritetsposter
 • Add-on akkvisitioner (buy and build)
 • Co-investeringer, ejeraftaler og kapitalejerforhold
 • Corporate governance og ledelsesmæssige forhold
 • Rådgivning af ledelsen, herunder sammensætning, opgaver og evaluering
 • Generelle selskabsretlige forhold, herunder kapitalforhøjelser, kapitalafgang, ledelsesforhold, udbytte, egne kapitalandele og aktionærlån
 • Udarbejdelse og implementering af Compliance-programmer
 • Regulatoriske forhold, herunder ansøgning om tilladelse efter FAIF-lovgivningen
 • Auktionsprocesser på såvel sælger- som køberside, one-on-one processer, add-on akkvisitioner, opkøb af minoritetsposter og håndtering af exit-processer i auktioner eller IPO’er
 • Rådgivning til porteføljeselskaber
 • Garantiforsikring (W&I-insurance)
 • Forberedelse og håndtering af exit-processer

DLA Piper rådgiver tillige Private Equity-fonde om akkvisitionsfinansiering, strukturering af gæld og udarbejdelse af lånedokumentation.