Værdiskabende rådgivning om ejendomsprojekter kræver mere end blot forståelse for et kompliceret regelsæt.

DLA_Ikon_FastEjendom_01

Fast ejendom

Vi arbejder i spændingsfeltet mellem jura og forretning for at skabe de mest optimale muligheder og løsninger for udvikling af ejendomme og ejendomsprojekter. I DLA Piper rådgiver vi offentlige og private bygherrer, udviklere, ejendomsejere og investorer om værdiforøgende udvikling og optimering af fast ejendom i Danmark og udlandet. I tæt samarbejde med vores kunder afdækker vi mulighederne for udvikling og optimering af ejendomsprojekter.

I vores rådgivning indgår bl.a. vurderinger af ejendommens forhold, eventuelle ændringer af plangrundlag samt det kontraktuelle samspil mellem grundejer, udvikler, offentlige myndigheder, entreprenør, slutinvestor og finansieringskilder.

Ved at se på alle parametre i sammenhæng sikrer vi det optimale udbytte af projektet. I denne proces er det vores særlige styrke at kombinere juraen med vores forretningsmæssige forståelse. På vegne af kunden fører vi dialogen med de forskellige aktører, herunder landinspektører, naboer, forsyningsselskaber, kommuner og panthavere, entreprenører, og bidrager til, at projektet kommer i mål uden unødige bump på vejen.

Via mangeårig erfaring og gennemførte projekter har vi en forståelse for væsentligheden af at sætte sig ind i det enkelte projekt. Alle projekter adskiller sig fra hinanden, og det vigtigt at kunne identificere det konkrete projekts muligheder og ikke mindst risici.  

Gennemførelsen af et projekt er i høj grad også afhængig af, at der udarbejdes afstemte og afbalancerede aftaler, der adresserer aktørernes interesser i projektet.

Vi har fokus på udvikling af nye boligformer, der imødekommer fremtidens behov. Bl.a. rådgiver vi en række aktører inden for markedet om bofællesskaber, co-living og seniorboliger.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi er med vores kunder hele vejen i udviklingen af ejendomsprojekter i netop det omfang, som der måtte være behov for. Vi har forståelse for, at nogle er relativt nye i branchen, mens andre har stor erfaring, og at der kan være forskel på, hvilken rådgivning den enkelte aktør konkret har brug for.

Vi har solid erfaring fra idéfasen over myndighedsbehandling til finansiering, selve byggeriet samt udlejning og salg af hele projektet eller dele af projektet.

Helt konkret rådgiver vi om:

 • Finansiering og finansieringsformer
 • Udarbejdelse og forhandling af samarbejdsaftaler
 • Opkøb af jord
 • Matrikulære forhold
 • Ændring af zonestatus
 • Landbrugsretlige forhold
 • Plan- og myndighedsforhold
 • Valg af ejerskabsform
 • Udbudsregler
 • Byggeret og rådgiveraftaler
 • Miljøforhold, herunder rådgivning om bæredygtigt byggeri
 • Udarbejdelse og forhandling af købs- og salgsaftaler
 • Lejeforhold
 • Skatte- og afgiftsforhold

Et centralt element i et udviklingsprojekt er ofte indgåelse af kontrakt med en (oftest) total- eller hovedentreprenør samt ikke mindst styring af byggeriet undervejs, således at pris, tid og kvalitet er i højsædet.

Komplekse byggerier stiller store krav til dagens aktører, og vores store og stærke entrepriseteam har opbygget betydelig erfaring inden for alle dele af entrepriseretten.

Vi rådgiver også om planforhold og arealanvendelse. 

Projektkøb og -salg

Vi tilbyder rådgivning om projektkøb og -salg. Et projektkøb indebærer ofte en række spændende muligheder, men også at man skal forholde sig til nogle mulige risici, som det er klogt at få identificeret og afdækket inden kontrakten underskrives. Dette kan vi hjælpe dig med.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Reservationsaftaler
 • Overdragelsesaftaler
 • Seriesalg
 • Servitutter og byrder

Derudover kan vi hjælpe med efterfølgende seriesalg og berigtigelse af handlerne.

Endvidere har vi stor erfaring med rådgivning af ejendomstransaktioner i bred forstand. Læs mere her.