DLA Piper fører Vola-sag til sejr

nyhed
08 feb 2019
Sager

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en retssag anlagt af den familiefond, som stifteren af Vola-koncernen oprettede i 1980’erne. Familiefonden var repræsenteret af Artur Bugsgang og René Offersen.

Retssagen var anlagt mod familiefondens tidligere bestyrelse, herunder stifterens to sønner. Den tidligere bestyrelsen havde nemlig besluttet at sælge fondens aktier i Vola koncernen til netop de to sønners holdingselskaber. Sønnerne og bestyrelsesformanden blev af Landsretten anset for inhabile, og overdragelserne for ugyldige. Landsretten lægger endvidere til grund, at overdragelsen af aktierne i Volakoncernen ikke skete til den reelle markedspris.

Den tidligere bestyrelse blev i landsretten i 1. instans dømt til at betale erstatning på 150 mio. kr. til familiefonden og procesrente fra januar 2012.

Nogle af de sagsøgte bliver endvidere dømt til at betale 500.000 kr. til fonden, idet landsretten anser dem som ansvarlige for, at udlejningen af en sommerhusejendom, som fonden ejede i Frankrig, ikke skete på markedsvilkår, men i stedet blev benyttet af fondsbestyrelsens medlemmer.