Annemette Ellermann

Partner
Head of Regulatory
Annemette Ellermann

Annemette Ellermann rådgiver nationale og internationale virksomheder i hele verden vedrørende immaterielle rettigheder med fokus på varemærker, designs, domænenavne, andre navnerettigheder og markedsføringsret. Hun rådgiver om varemærkestrategi, valg af varemærke, registreringsstrategier for varemærker og designs og andre IP-rettigheder og bistår med håndhævelse af rettighederne, både administrativt ved myndighederne, herunder i toldsager, og ved domstolene. Annemette har møderet for landsret.

Annemette rådgiver også om IP-aftaler, herunder om IP-licensaftaler.

Kvalifikationer
Møderet

Møderet for Landsretten