Per Buttenschøn

Partner
Per Buttenschøn

Per er en anerkendt advokat inden for insolvensret og har en omfattende viden og erfaring inden for alle elementer i insolvensretten. Per er kurator for en del erhvervsvirksomheder under konkurs.

Per er specialist i nødlidende engagementer, og håndterer alle dele heraf (rekonstruktion, konkurs, tvangsauktioner, realisering af panterettigheder, realisering af kautionskrav og kautionister, m.v.).

Per rådgiver både erhvervsvirksomheder og pengeinstitutter om retsforholdene for insolvente virksomheder, herunder rekonstruktion, frivillige aftaler om akkorder, men ligeledes retsstillingen ved konkurs, herunder navnlig omstødelse.

Per er medlem af bestyrelsen i flere erhvervsdrivende selskaber og fonde.

Per er certificeret voldgiftsdommer og virker som voldgiftsdommer inden for alle juridiske emner.

Per er desuden udpeget til Gældsstyrelsens advokatpanel.

Kvalifikationer
Uddannelse
Certificeret voldgiftsdommer
Advokatbeskikkelse
2000
Cand. jur., Aarhus Universitet
1997
Medlemskaber
  • Danske Advokater
  • Danske Insolvensadvokater
  • Højesteretsskranken
  • Gældsstyrelsens advokatpanel i Aarhus retskreds
Øvrige hverv

Per virker som voldgiftsdommer inden for alle juridiske emner. Per er Certificeret Voldgiftsdommer.

Møderet
Møderet for Højesteret
Rankings
The Legal 500

Per er anbefalet i Legal 500 (2018) inden for områderne 'Commercial, corporate and M&A' og 'Insolvency':

Commercial, corporate and M&A, "Noted for its ‘extremely high service level’, DELACOUR is particularly active in the Scandinavian market. Recent mandates involved the team assisting Hugo Games with the acquisition of Fuzzy Frog and advising Maj Invest Equity on the purchase of the entire share capital of AClass from Capidea."

Insolvency, "Noted for its ‘extremely high service level’, DELACOUR is experienced in bankruptcy estates, restructurings and debt collection. Flemming Bastholm heads the team, which welcomed Per Buttenschøn from Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab."