Gina Ginelli

Advokatsekretær
Gina Ginelli
Lokation
København
Telefon
Sprog
Engelsk
Fagområder

Gina Ginelli er sekretær for Nicholas Lerche-Gredal , Corporate M&A og Claus Holberg, Regulatory.  

Hovedopgaver er sagsoprettelse, COI-forespørgsler, hvidvaskbehandling, fakturering, arkivering, renskrift, korrekturlæsning og tilretning af dokumenter både efter håndskrevet koncept og diktat, registrering i Erhvervsstyrelsen, udfyldelse og uploading af diverse blanketter til SKAT samt udarbejdelse af præsentationer. Herudover kalenderstyring, herunder notering af frister, mødeindkaldelser og -forberedelse, PA-opgaver, gaveindkøb og arrangementsplanlægning.