Per Hald

Partner
Per Hald

Per har igennem en årrække bistået klienter inden for byggebranchen med både entrepriseretlige forhold og løbende forretningsudvikling, herunder selskabsretlige forhold og bestyrelsesarbejde.

Pers rådgivning omfatter tillige bistand til selskaber, der har behov for finansiering eller rekonstruktion, herunder virksomhedsoverdragelse og omstrukturering. Per håndterer løbende en række konkursboer, hvor han er udpeget af skifteretten i hele landet.

Per er en erfaren procedør og fører løbende retssager ved domstolene og voldgiftsretter. Han har desuden deltaget i offentligt udvalgsarbejde bl.a. som medlem af Udvalget om kurator-/medhjælperordningen nedsat af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.

Per har været certificeret insolvensadvokat siden 2016.

Per er udpeget til Gældsstyrelsens advokatpanel.

Kvalifikationer
Uddannelse
Mini MBA, IME
2016
Columbia Executive Programme
2012
Advokatbeskikkelse
2002
Medlemskaber
  • Presidents Institute (Gruppe 5)
  • Danske Insolvensadvokater
  • Foreningen for Bank & Finansieringsret
  • Executive Cognito
  • Constantia Ejendom A/S
  • Gregers Kronborg ApS
  • Nohrlund ApS
  • Gældsstyrelsens advokatpanel i Sø- og Handelsrettens retskreds
Øvrige hverv

Per underviser i insolvensret for den private kursusudbyder 'Økonomi & Personale'.

Møderet
Møderet for Højesteret
Rankings
The Legal 500

Per er anbefalet i Legal 500, 2018, inden for 'Real estate and construction'.