Ian Tokley

Partner
LL.M.
Ian Tokley

Ian Tokley beskæftiger sig med selskabsret og finansieringsret med særligt fokus på lånekapitalmarkederne og struktureret finansiering og rådgiver hovedsagelig om internationale og cross-border transaktioner. Hans klienter tæller bl.a. finansielle institutioner og børsnoterede globale selskaber.

Ian Tokley har beskikkelse til at udøve advokatvirksomhed i England og Wales, Danmark, Hongkong, New South Wales og South Australia

Kvalifikationer
Uddannelse
Advokatbeskikkelse
Solicitor of the Supreme Courts of England and Wales
Solicitor of the Supreme Court of Hong Kong
Solicitor of the Supreme Court of New South Wales
Solicitor of the High Court of Australia
Erfaring
Erfaring
  • Har rådgivet to af de største banker i Norden om syntetisk securitisering af lån til en værdi af over EUR 30 mia. med sikkerhed i aktiver.
  • Har rådgivet en stor international bank om securitisering af dens danske portefølje af billån.
  • Har rådgivet staten om Bankpakke II på DKK 47 mia. under finanskrisen og deltaget i udarbejdelsen af ny lovgivning med henblik på at øge bankernes adgang til securitisering af udlån.
  • Har ydet rådgivning i forbindelse med Danmarks første udstedelse af offentligt udbudte virksomhedsobligationer.
  • Har rådgivet et konsortium bestående af pensionsfonde i forbindelse med opkøb og finansiering af en reguleret finansiel institution, der omfattede udstedelse af et specielt struktureret lovreguleret kapitalinstrument på DKK 2 mia.
Rankings
Rankings

Ian Tokley har siden 2005 været udpeget som Elite (Hall of Fame) og leading individual inden for bank- og finansieringsret samt leading individual inden for kapitalmarkedsret i Danmark i Legal 500, Chambers, IFLR 1000, Who’s Who of the law og andre udgivelser.