Ina Krei Ringgaard

Advokatsekretær
Ina Krei Ringgaard
Lokation
Aarhus
Telefon
Sprog
Engelsk
Fagområder

Ina Krei hører til IPT og er sekretær for advokat Niels Ankerstjerne Sloth og advokat Lykke Asmussen (på barsel fra juni 2019 og 1 år frem). Ina Krei beskæftiger sig med retssagsbehandling og alt hvad det indebærer, herunder friststyring, uploading af meddelelser på sagsportalen, korrespondance i øvrigt med klienter, parter, retten m.fl., samt forberedelse af sagerne til hovedforhandling.

Hun fungerer også som sekretær for advokat Jørgen Flodgaard, for hvem hun laver referater af og dagsordener til bestyrelsesmøder samt øvrig sekretærbistand forbundet med generelle erhvervsrådgivningssager samt bestyrelsessager.

Derudover bruger Ina Krei også en del tid på konflikttjeks, særligt i forbindelse med oprettelse af sager med udenlandske klienter/modparter.

Endelig sørger hun for afregning og arkivering af sagerne, når disse er afsluttet.