Patrick Krintel Johansen

Advokat
Patrick Krintel Johansen
Lokation
Aarhus
Telefon
Sprog
Engelsk

Patrick Krintel Johansen beskæftiger sig primært med finansiel regulering, selskabsret, virksomhedsoverdragelser og generelle erhvervsretlige problemstillinger.

Patrick underviser i faget Corporate Finance Regulering på cand.merc.(jur.)-uddannelsen på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, og har forfattet en række artikler inden for bl.a. finansiering og finansiel regulering.

Patrick er specialiseret i forvaltning af alternative investeringer (FAIF) og yder ad-hoc rådgivning vedr. alle FAIF-relaterede forhold, herunder tilladelser og registreringer, intern organisation og compliance, hvidvask, markedsføring, risikostyring, PRIIP-forordningen m.v.

Kvalifikationer
Uddannelse
Cand.jur., Aarhus Universitet
2016
Erfaring
Erfaring

I sin tid hos DLA Piper har Patrick ydet juridisk bistand til flere af firmaets erhvervsklienter, herunder i forbindelse med følgende sager:

  • Rådgivet McBride Holding Ltd i forbindelse med dennes køb af Danlind A/S
  • Rådgivet DEAS A/S i forbindelse med dennes køb af Nordea Ejendomme
  • Rådgivet Hagland AS i forbindelse med dennes køb af North Sea Ship Brokers
  • Rådgivet Jysk-Fynsk Kapital A/S i forbindelse med dennes køb af Junckers Holding A/S
  • Bistået Accunia Fondsmæglerselskab A/S i forbindelse med etablering af den første nordiske platform for standardiserede obligationsprodukter (CLOs)
Insights
Udgivelser

Grænseoverskridende markedsføring af alternative investeringsfonde (Erhvervsjuridisk Tidsskrift, oktober 2018)

Investering i erhvervsobligationer med VSO-midler (Revision & Regnskabsvæsen, nr. 5, 2019)