Thomas Bang

Partner
Thomas Bang

Thomas Bang er specialiseret inden for fast ejendom og yder juridisk rådgivning til virksomheder i den private og offentlige sektor i forbindelse med ejendomshandler og alle øvrige forhold vedrørende erhvervsejendomme, herunder køb og salg, lejemål, regulering, finansiering, tvister og meget mere.

Han har ført et stort antal rets- og voldgiftssager ved både voldgiftsretter og de danske domstole, herunder Højesteret.

Kvalifikationer
Uddannelse
Dommerfuldmægtig, Københavns Byret
1986-1990
Advokatbeskikkelse
1989
Cand.jur., Københavns Universitet
1985
Medlemskaber
  • Advokatsamfundet
  • Højesteretsskranken
  • Byggesocietetet
  • IBA
  • Procedureadvokater
  • Øresundsadvokater
Møderet

Møderet for Højesteret