Ulrich Hejle

Partner
Ulrich Hejle

Ulrich Hejle rådgiver danske og internationale klienter om alle aspekter af finansieringsret, herunder særligt akkvisitionsfinansiering, projektfinansiering og generel lånefinansiering samt obligationsudstedelser.

Ulrich har særlig viden om og bred erfaring med strukturering af grænseoverskridende finansielle transaktioner.

Herudover har Ulrich erfaring med de regulatoriske forhold for kapitalforvaltningsselskaber, og han yder løbende rådgivning til formueforvaltningsvirksomheder (dvs. danske og udenlandske fondsforvaltere, investeringsforeninger, hedgefonde mv.). Ulrich rådgiver endvidere om den finansielle sektors regulatoriske forhold.

Kvalifikationer
Uddannelse
Advokatbeskikkelse
Cand. jur., Københavns Universitet
2005
HA (jur.) i erhvervsøkonomi og erhvervsret, Aalborg Universitet
1999
Medlemskaber
  • Foreningen for Bank- og Finansret
  • Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA)
  • Nordic Capital Markets Forum (NCMF)
  • Københavns Advokatforening
Rankings
IFLR1000

Ulrich Hejle er anerkendt i IFLR1000 som 'Highly Regarded' inden for Banking and Finance og M&A

Chambers

Chambers Europe som "Up and Coming" (2019)