I en verden hvor efterspørgslen efter energi stiger eksponentielt, søger energisektorens aktører ikke kun juridisk rådgivning hos deres advokater. De har også brug for indgående brancheindsigt og innovative løsninger på de udfordringer, de står overfor.

DLA_Ikon_Energi og infrastruktur_01

Energi

Vores brancheteam inden for energi og forsyning yder målrettet og innovativ rådgivning til vores kunder i hele verden.

I en branche, der er præget af konstante forandringer, krav og kompleksitet, inddrager private og offentlige aktører erfarne og globalt orienterede advokater i alle energiretlige forhold.

Vi står på tærsklen til en tid, hvor efterspørgslen efter produktion og transmission af el vil slå alle rekorder, særligt i de nye økonomier. I kombination med de udfordringer, vi alle står over for i relation til klimaforandringer, skaber denne dynamik nye muligheder for alternative energikilder og nye teknologier.

Vores kompetencer dækker alle områder inden for energisektoren, herunder anlæg og projektering, selskabsretlige, konkurrenceretlige og regulatoriske forhold, kontraktforhold, handel, retssager/voldgift, konfliktløsning og skatteforhold, og vi yder koordineret rådgivning til vores kunder inden for alle disse områder. Vi har indsigt i de underliggende tekniske, geografiske, kommercielle og geopolitiske forhold, der spiller ind i branchen, og har direkte adgang til kontakter, investorer og beslutningstagere verden over.

I DLA Pipers energiteam indgår eksperter med særligt kendskab til de omfattende og ofte komplekse lovgivningsmæssige rammer, som projekter og aktiviteter inden for energisektoren er underlagt. Vi rådgiver myndigheder, de regulerede aktører og investorer om betydningen af de lovgivningsmæssige rammer i planlægnings-, udviklings- og driftsfasen af talrige energiprojekter og -aktiviteter.

Vi har årtiers erfaring med rådgivning af brancheaktører over hele verden, og vores globale team rådgiver kunder inden for el, olie og gas, vedvarende energi, atomenergi, energihandel, klimaforandringer og vandkraft. Ud over energiselskaber rådgiver vi investorer, virksomheder, udviklere, finansielle institutioner, regeringer, forsyningsselskaber og offentlige myndigheder.

På verdensplan tæller vores kunder bl.a. verdens største olie- og gasselskaber, investeringsbanker med aktiviteter inden for energi- og råvarehandel og venture capital-finansierede iværksættere inden for alternativ energi. Vores advokater yder strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning, udvikling, finansiering og bevillinger samt om lovgivningsmæssige, politiske og regulatoriske forhold.