Shipping- og transportsektoren er en gennemreguleret sektor med en bred vifte af aktører, som er nødt til at forholde sig til en lang række forhold vedrørende finansiering, ansvar og forsikring.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Shipping, transport og logistik

Som et globalt advokatfirma er DLA Pipers omfattende viden inden for transport, retssager, forsikring og miljø en af grundene til, at virksomheder inden for shipping, transport og logistik vælger os. Vi rådgiver shipping-, transport-, logistik- og speditionsvirksomheder samt deres ansvars- og transportforsikringsselskaber.

Vores rådgivning omfatter shipping og transport, særligt med skib, fly, lastvogn og tog samt kombineret transport af gods (og passagerer), chartring af skibe, andre søretlige forhold, spedition og logistikaftaler.

Vores afdeling for shipping og transport består af højt specialiserede og erfarne advokater. 

Herudover rådgiver vi om alle andre forhold vedrørende transport, shipping og luftfart, herunder international handel, selskabsret, konkurrenceret og arbejdsret. Vi bistår hele branchen og står altid til rådighed og kan videreformidle sager og spørgsmål til vores advokater med speciale inden for shipping og transport i andre lande, hvis der er brug for lokal ekspertise eller sprogkundskaber.