Når virksomheder leverer produkter og tjenesteydelser til den offentlige sektor, skal de løbende tilpasse sig nye udbudsregler og lovgivning. Mulighederne er mange, men der er også en række juridiske konsekvenser.

DLA_Ikon_Government_Contracting-02

Udbud og offentlige kontrakter

Den globale finanskrise har medført et voldsomt pres på landenes regeringer, der skal håndtere store budgetunderskud og gældsbyrder. Således er der meget hård konkurrence om at få tildelt offentlige kontrakter, der er store omkostninger ved at byde, og tilbudsgiverne er underlagt strenge økonomiske vilkår. De internationale udbudsregler indebærer særlige udfordringer i tilfælde af manglende overholdelse for såvel tilbudsgivere som offentlige kunder.

For at kunne bistå kunderne hermed har vi i DLA Piper udvidet sit brancheteam inden for udbud og offentlige kontrakter, således at det i dag er blandt verdens største. I modsætning til mange andre rådgiver vi både offentlige ordregivere og globale tilbudsgivere i forbindelse med udbud og kontraktindgåelse.

DLA Piper leverer rådgivning og juridisk bistand vedrørende stort set alle forhold inden for udbud og offentlige kontrakter, lige fra tilbudsstrategi til indgivelse af en eventuel klage. Disse ydelser omfatter udarbejdelse af aftaler om strategiske alliancer og fælles bud, udbudsklager samt kontraktadministration og krav vedrørende kontrakten. Vores advokater fører desuden retssager om tvister og krav vedrørende kontrakter med leverandører.