Vi hjælper virksomheder med at forebygge overtrædelser af den stadigt mere omfattende offentlige regulering og dermed undgå ridser i omdømmet og økonomiske omkostninger.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Retssager, voldgift & undersøgelser

Hvis der allerede er indledt en undersøgelse, eller hvis der er risiko for en sådan undersøgelse, kan skaden stadig minimeres, hvis der tilrettelægges et hensigtsmæssigt samarbejde med myndigheden.

Vi rådgiver om alle aspekter af corporate og regulatoriske undersøgelser, herunder compliance-programmer (uddannelsesforløb), regler om offentlighed og fortrolighedsforpligtelser samt gennemførelse af undersøgelser og processer for reguleringsmyndigheder og andre relevante aktører. Rettidig rådgivning kan fjerne eller mindske risikoen for civile retssager og straffesager.

Compliance

Vi rådgiver om implementering og gennemførelse af compliance-programmer for at forbygge i stedet for at afhjælpe. Vores kompetence og erfaring omfatter forskellige brancher og angår bl.a. politikker og programmer, der kan forhindre insiderhandel, overtrædelser af konkurrencelovgivningen, hvidvaskning og korruption.

Undersøgelser

Vi bistår med corporate undersøgelser, hvor dette er blevet besluttet på erhvervsvirksomhedens eget initiativ eller er resultatet af pålæg fra myndighederne.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af corporate og regulatoriske undersøgelser skal ske under hensyntagen til undersøgelsernes følsomme natur og respekten for de direkte og indirekte involverede. Vores betydelige retssagserfaring med dokumentbevis og vidneafhøringer udgør et stærkt fundament for kvalificerede corporate og regulatoriske undersøgelser. Baggrunden for corporate og regulatoriske undersøgelser kan ud over myndighedspålæg være whistleblower-ordninger, som vi også kan bistå med udarbejdelsen af.

Corporate og regulatoriske undersøgelser skal tilrettelægges og gennemføres med den fornødne hurtighed med respekt for retlige privilegier (der gælder forskellige regler for virksomhedernes egne juridiske afdelinger og eksterne advokater), databeskyttelseslovgivning og relevant antikorruptionslovgivning.