Vi er kendt for at levere førsteklasses advokatydelser inden for alle dele af infrastruktur- og energisektorerne.

DLA_Ikon_Energi og infrastruktur_01

Energi og infrastruktur

Vi har et indgående kendskab til alle de faktorer, som påvirker sektorerne for energi og infrastruktur. Det gælder bl.a.:

 • Forretningsmæssige faktorer
 • Strategiske faktorer
 • Tekniske elementer
 • Geografiske forhold
 • Politiske faktorer

Derudover har vi et grundigt indblik i de vilkår og risici, der uløseligt er forbundet med at operere inden for disse sektorer. Som noget helt unikt giver vores tilstedeværelse i mere end 40 lande os nem adgang til kontakter, bygherrerådgivere og vigtige beslutningstagere verden over, som kan understøtte vores rådgivere og dermed vores kunder.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vores specialiserede team inden for energi og infrastruktur rådgiver både offentlige og privatejede aktører i branchen. Vi rådgiver bl.a. olie- og gasselskaber, samt el-, varme-, vandforsynings-, spildevands- og affaldsselskaber. Investeringer i vedvarende energianlæg såsom vindmølleparker, biogasanlæg, solceller og geotermi, er ikke overraskende en voksende del af vores rådgivningsarbejde.

Vi har desuden også erfaring med rådgivning inden for følgende områder:

 • El og el-transmission
 • Finansiering af infrastruktur
 • Forsvarsindustrien
 • Offentlige-private partnerskaber (OPP) og Private Finance Initiative (PFI)
 • Olie og gas
 • Social infrastruktur
 • Shipping og Transport
 • Vand og affald
 • Vedvarende energi

Udviklingen i energisektoren

De seneste år har budt på mange forandringer i energisektoren, såsom øget liberalisering og strengere krav til udskillelse og effektivisering. I den forbindelse har vi været juridiske rådgivere i en stor del af de omstruktureringer, som er sket i energisektoren. Vi har også været en naturlig samarbejdspartner ved fusioner, strategiske samarbejder og salg/opkøb i den efterfølgende konsolidering, som har fundet sted.

For os er det helt afgørende, at vi følger udviklingen i regulering af energi og infrastruktur tæt. Vi har rådgivet statslige myndigheder i forbindelse med overvejelser om implementering af ny regulering, og vi har løbende en tæt dialog med de respektive ministerier og styrelser om konkrete sager, projekter og regeltilpasninger. Den særlige viden, vi opnår herigennem, kommer vores kunder til gode.

Vi rådgiver desuden om alle relevante regulatoriske forhold samt konfliktløsning ved domstolene og voldgift.

Infrastruktur og offentlige investeringer

Siden Offentlige Private Partnerskaber for alvor kom i fokus i forbindelse med regeringens handlingsplaner fra 2001 og 2004, har vi opbygget en unik og omfattende kompetence inden for rådgivning om OPP og OPS i øvrigt, herunder også ESCO. Vi har deltaget i stort set alle de projekter, der har været udbudt i OPP i Danmark.