Med den stigende globalisering er det vanskeligt for virksomheder at forudse, hvor de næste gang skal tage hånd om en immaterialretlig problemstilling.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

IP og teknologi

Vi rådgiver om beskyttelse og håndhævelse af varemærker, designs og ophavsrettigheder, uanset om det er bekæmpelse af piratkopiering i Asien, varemærkekrænkelser og varemærkelicenser i USA, håndtering af brands i hele Europa eller udarbejdelse af juridiske strategier for nye markedsaktører, som kan sikre maksimal udnyttelse og beskyttelse af det kommercielle potentiale, der er knyttet til brands, idéer og de teknologiske fremskridt.

Vores højt kvalificerede procesadvokater inden for varemærke- og ophavsret repræsenterer kunder i fremtrædende sager i alle lande, og i vores rådgivning indtænker vi både praktiske og forretningsmæssige forhold.

Vores højt anerkendte team af førende advokater inden for varemærke- og ophavsret står stærkt på de største markeder over hele verden og kan rådgive om varemærke- og ophavsretlige forhold på tværs af landegrænserne. Takket være vores globale tilstedeværelse og lokalkendskab kan vi levere højt kvalificerede advokatydelser til vores kunder på globalt plan.

Varemærker

DLA Piper varetager nogle af de største internationale varemærkeporteføljer for en række af verdens mest værdifulde brands og fører vigtige varemærkesager for førende, multinationale selskaber. Vi varetager over 70.000 varemærker i mere end 150 lande. Med en strategisk tilgang til beskyttelse og håndhævelse af varemærker bistår vores yderst erfarne varemærkeadvokater bl.a. med forundersøgelser og varemærkeregistrering, herunder håndtering af varemærkeindsigelser, brugspligt og krænkelsessager, og yder juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med forretningstransaktioner samt førelse af retssager.

Mange af vores kunder outsourcer alle deres varemærkeaktiviteter til os, hvorefter vi sørger for oprettelse, vedligeholdelse og beskyttelse af deres varemærkeporteføljer.

Ophavsret

Vi har også omfattende international erfaring med ophavsretlige sager og bistår kunder med at opnå optimal udnyttelse af deres ophavsrettigheder gennem registrering og licensering. Vi assisterer om nødvendigt med at håndhæve ophavsrettigheder samt hindre krænkelse af andres ophavsrettigheder. Vi har et verdensomspændende netværk af erfarne procesadvokater og ophavsretsadvokater, bl.a. i storbyerne hvor krænkende aktiviteter eller indførsel af krænkende varer ofte finder sted. I kraft af vores globale platform kan vi koordinere processen med håndhævelsen af ophavsretten samt implementere beskyttelsesforanstaltninger på globalt plan.  

Reklame og markedsføring

Vi har betydelig erfaring med rådgivning om de love og regler, der gælder for reklame og markedsføring rundt om i verden. Vi yder juridisk bistand af højeste kvalitet til virksomheder i reklame- og marketingbranchen, hvis kunder kommer fra en lang række forskellige brancher, og til reklame- og marketingbranchens teknologileverandører. Vores klienter vælger os pga. vores evne til effektivt at håndtere globale kampagner og pga. vores indgående erfaring med alle aspekter inden for reklame, herunder lotterier og reklamer for konkurrencer, IP-rådgivning, databeskyttelse, loyalitetsprogrammer, cross-promotion og co-branding, prisfastsættelse og distribution, sponsorater, produktmærkning og -emballage, spamlovgivning og gennemgang af reklameudsagn i alle medier.

Vi står endvidere til rådighed for vores kunder med bistand i tvister, retssager og myndighedsundersøgelser vedrørende reklame- og markedsføringsprogrammer.