Med specialiserede insolvensadvokater i hele verden har vi den nødvendige viden, erfaring og kapacitet til at varetage dine interesser i forbindelse med rekonstruktioner og konkurser både nationalt og internationalt.

DLA_Ikon_Insolvens og rekonstruktion_01

Insolvens og rekonstruktion

Vi tilbyder strategisk og processuel rådgivning inden for alle aspekter af international rekonstruktion og konkurs. Vores globale netværk sikrer, at de bedste eksperter bliver inddraget, når vi skal håndtere en international insolvenssag. Som det eneste advokatfirma er vi tilstede i hele Norden, og har derfor mulighed for at håndtere konkursbehandling og rekonstruktionssager i alle de nordiske jurisdiktioner.

Internationale insolvenssager

Forretningsverdenen bliver kun mere globaliseret og digital. Det betyder, at en stor del af danske virksomheder har international samhandel, hvilket åbner op for en verden af muligheder på tværs af markeder.

Men samhandelen indebærer desværre også, at der af og til opstår insolvensretlige problemstillinger, som strækker sig ud over landets grænser. I DLA Piper er vi ofte involveret i større internationale sager, blandt andet i forbindelse med vores rolle som kurator i nogle af landets største konkurssager, hvor en række udenlandske problemstillinger gør sig gældende.

Internationalt rådgivningsnetværk

Vi stræber altid efter at finde de mest hensigtsmæssige løsninger på de internationale problemstillinger og har tætte forbindelser til vores kollegaer globalt. Det giver os gode muligheder for at trække på deres viden og ekspertise om de forskellige landes retssystemer og lovgivning.

Herudover rådgiver vi også løbende vores kunder om relationer til udenlandske samarbejdspartnere generelt. Det gælder f.eks. i forbindelse med indgåelse af kontrakter, stiftelse af sikkerhedsrettigheder eller som egentlig konfliktløsning. I disse tilfælde bidrager vi med rådgivning ud fra et kommercielt synspunkt, baseret på en bred juridisk indsigt i de problematikker, som sagen rejser for den pågældende virksomhed.

Vores rådgivning går ikke blot på tværs af landegrænser, men strækker sig også ud over en lang række brancher og sektorer. Vi kan altid tilbyde dig som kunde det stærkeste hold.