Forandringer i de økonomiske forhold mærkes ofte i minen, længe før de slår igennem på balancen eller i bestyrelseslokalet.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Minedrift

I DLA Piper tilpasser vi os vores kunders behov, i takt med at de tilpasser sig konjunktursvingningerne på de globale råstofmarkeder. Med udgangspunkt i vores innovative løsninger bistår vi vores kunder med effektivt at håndtere de nye udfordringer og muligheder.

Hvad enten det drejer sig om opstart, frasalg eller lukning af miner, kan vores brancheteam inden for minedrift udarbejde juridiske helhedsløsninger, der dækker alt fra problemstillinger i den daglige drift til store internationale transaktioner og voldgiftssager.

Vores advokater med speciale inden for råstoffer har indgående kendskab til lokal regulering, centrale projektparametre og markedet i øvrigt. Vi ved, hvordan de mange forskellige delelementer af et projekt spiller sammen. Vores team inden for minedrift har en helhedsorienteret tilgang til projektudvikling, og vi kan derfor give en afbalanceret vurdering, der tager hele projektet i betragtning. Vi bistår med at identificere, analysere, forhandle og dokumentere projektstrukturer og med at fastholde effektiviteten, når projektet er i drift.

DLA Piper er i færd med at udvikle innovative løsninger på nogle af de mest komplekse og største udfordringer, som minesektoren står over for i dag. Disse projekter kan ikke kun få stor økonomisk betydning. De er også banebrydende i juridisk forstand i den måde, de behandler vanskelige problemstillinger som tredjepartsadgang til infrastruktur og statslige aftaler og koncessioner på.

Minedrift er en global industri, og vi kan yde den lokale bistand og har den erfaring og de kompetencer, som kunderne i denne branche har behov for.

Vi yder bistand i relation til minedrift og mineraler i alle verdens større mineregioner, herunder de nye markeder i Afrika, Latinamerika, Asien og Mellemøsten samt de mere etablerede markeder i Australien, Nordamerika og Europa.

Vores internationale rækkevidde betyder, at vi har den fornødne lokale tilstedeværelse og viden til at rådgive vores kunder om konkrete juridiske, kulturelle og politiske problemstillinger, uanset hvor disse måtte opstå.

I forbindelse med projekter, der strækker sig over flere lande eller kontinenter, tilbyder vi ét samlet kontaktpunkt, hvorfra den juridiske bistand til alle kundens projekter og medarbejdere koordineres.