I DLA Piper arbejder vi sammen med nogle af verdens førende teknologivirksomheder og yder rådgivning inden for en lang række områder relateret hertil.

DLA_Ikon_IP-ret og teknologi_01

Teknologi

Vi rådgiver om alt fra selskabstransaktioner til IP-beskyttelse, patentret og retssager, herunder regulatoriske, ansættelsesretlige og kontraktretlige problemstillinger samt compliance-forhold.

DLA Pipers globale brancheteam med speciale inden for teknologi arbejder på tværs af fagområder og kontorer med henblik på at bistå vores kunder i teknologiindustrien overalt i verden. Vores kunder, som spænder lige fra nyetablerede virksomheder over vækst- og mellemstore virksomheder til modne globale virksomheder, er selskaber som udvikler eller skaber teknologi, er drevet af teknologi, eller hvis forretningsmodel grundlæggende er baseret på teknologi.

Vi rådgiver teknologivirksomheder igennem hele deres livscyklus. Vi bistår nye virksomheder med at etablere sig og opnå finansiering og bistår både vækstvirksomheder og etablerede teknologivirksomheder i forbindelse med ansættelsesforhold, kommercielle og teknologiske transaktioner samt patentbeskyttelsesstrategier.

Branchens fortsatte vækst medfører et løbende behov for juridisk assistance inden for områder som virksomhedsoverdragelser, børsintroduktioner og konfliktløsning. Vi bistår virksomheder, der ekspanderer internationalt, med international skatteplanlægning, regulatorisk compliance, etablering af nye enheder og overholdelse af lokale regler inden for ansættelsesret, pensionsordninger og firmapolitikker. Når det drejer sig om meget store virksomheder, arbejder vi sammen med virksomhedernes egne jurister og bidrager med yderligere erfaring og kapacitet, således at alle disse områder håndteres effektivt.