Per Vestergaard Pedersen

Partner
Per Vestergaard Pedersen

Per Vestergaard Pedersen rådgiver og bistår virksomheder og offentlige myndigheder, især inden for områderne råstoffer (olie, gas og mineraler), energi, klima, transport og infrastruktur.

Han har mange års erfaring med rådgivning vedrørende efterforskning, udnyttelse og transport af olie, gas og mineraler samt offshore aktiviteter og internationale, kommercielle aftaler. Han arbejder også med produktion og distribution af energi, vedvarende energi, miljøforhold, klimaforhold, CO2-kvoter og -kreditter og infrastruktur samt virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility).

Per Vestergaard Pedersen er ekspert i retlige forhold vedrørende transport, logistik, kontrakter, erstatning og forsikring. Hans rådgivning og bistand omfatter endvidere offentlig ret, statsforfatningsret, retlige forhold vedrørende Grønlands Selvstyre og Færøernes Hjemmestyre, generelle erhvervsretlige forhold, international ret, folkeret, havret og internationale aftaler mellem stater.

Kvalifikationer
Uddannelse
Mediator, Danske Advokater
2015
Advokatbeskikkelse
2003
Cand.jur., Aarhus Universitet
1995
Medlemskaber
  • International Bar Association (IBA)
  • Den danske Energiretsforening
  • Den Danske Søretsforening (afdeling af Comité Maritime Internationale (CMI))
  • International Law Association (ILA)
  • Det Danske Selskab for Forsikringsret (afdeling af International Association of Insurance Law (AIDA))
  • Juridisk Forening
Insights
Udgivelser
Redaktør og medforfatter til "Minerals and Mining: A Practical Global Guide", Globe Law and Business
2012
"Transportret - Introduktion til reglerne om transport af gods", Thomson
2008
Rankings
IFLR

Per Vestergaard er anerkendt af IFLR1000 som 'Notable Practitioner' inden for Project Development.