Transport, logistik og handel har stor og stadig stigende betydning for produktion og omsætning af varer og for udveksling af varer mellem parter, der indvinder råvarer, producerer, handler med eller anvender varer som virksomheder eller forbrugere.

DLA_Ikon_Energi og infrastruktur_01

Energi og infrastruktur

Aftaler om transport, logistik og handel indgås og opfyldes ofte af parter fra forskellige lande og på grundlag af forskellige nationale og internationale regler. Ved anvendelse af aftalerne bør parterne overveje en række retlige og kommercielle spørgsmål, blandt andet vedrørende aftalernes retlige rammer og indhold, transport- og handelsdokumenter, parternes forpligtelser og ansvar, forsikring og finansiering. Det er således vigtigt at vælge og anvende de bedste og mest effektive retlige og kommercielle løsninger. Når du som virksomhed tager stilling til disse spørgsmål, er det desuden vigtigt at finde løsninger, der passer til virksomhedens behov og fungerer hensigtsmæssigt i praksis.

Vi har erfaring med at rådgive danske og internationale transportvirksomheder, transportkunder, forsikringsselskaber og andre virksomheder med tilknytning til branchen, og vores advokater har specialiseret viden vedrørende forskellige retlige og kommercielle forhold og udfordringer. Når vi rådgiver en virksomhed sammensætter vi et hold af specialister inden for forskellige områder, hvis det skaber en bedre løsning for virksomheden.

Vi rådgiver blandt andet om følgende retlige og kommercielle forhold:

 • Selskabsforhold og finansielle forhold
 • Køb, salg, leje og finansiering af transportmidler
 • Forhandling, indgåelse og anvendelser af aftaler
 • Nationale og internationale regler vedrørende transport og transportvirksomhed
 • Vej-, sø-, bane- og lufttransport af varer (gods)
 • Multimodal transport (kombineret transport) af varer (gods)
 • Spedition og agentvirksomhed
 • Lagerhotel og anden opbevaringsvirksomhed
 • Befragtning, slæbning og offshore tjenesteydelser
 • Skatter, afgifter, moms og told, herunder håndtering af kommercielle risici
 • Dokumenter og regulering vedrørende import og eksport af varer, herunder hæftelse for told, moms og afgifter
 • Logistikydelser og -aftaler
 • Aftaler om køb og salg af varer samt leveringsbetingelser, herunder Incoterms
 • Forsikring, herunder vareforsikring og transportøres ansvarsforsikring
 • Passagertransport og rejse- og turismevirksomhed
 • Erstatningskrav og krav vedrørende aftaler
 • Konfliktløsning, herunder mægling, retssager og voldgiftssager