Amerikanske sanktioner mod Cuba kan ramme europæiske virksomheder

nyhed
22 maj 2019

Præsident Donald Trump har indført sanktioner mod Cuba, der kan ramme europæiske virksomheder med aktiviteter i Cuba.

 Med virkning den 2. maj 2019 er dele af loven kaldet ”the Helms-Burton Act” fra 1996 blevet aktiveret. Den nyligt aktiverede del af loven har til formål at give amerikanere, herunder cubanske amerikanere, som fik beslaglagt fast ejendom i Cuba i forbindelse med den cubanske revolution i 1959, adgang til at retsforfølge virksomheder, der i dag opererer fra disse ejendomme i Cuba.

 Helms-Burton Act giver grundlag for at anlægge retssager ved amerikanske domstole med erstatningskrav rettet mod enhver person eller virksomhed, som fortsætter med at operere i Cuba efter lovens ikrafttræden. Europæiske virksomheder, der fortsætter med at være aktive i Cuba, risikerer således at blive mødt med erstatningskrav baseret på amerikansk lovgivning. 

Denne udvidelse af amerikansk lovgivning til tillige at finde anvendelse på virksomheder uden for den amerikanske jurisdiktion, anerkendes ikke inden for international ret. EU anerkender derfor ikke, at den amerikanske lov kan tillægges virkning for europæiske virksomheder. For at sikre, at de europæiske virksomheder ikke ophører med aktiviter i Cuba grundet Helms-Burton Act har EU forpligtet EU-medlemsstaterne til at sanktionere personer og virksomheder, der efterlever disse amerikanske regler. Sanktioneringen er indført i Statutten om spærring. 

I praksis medfører det, at europæiske virksomheder med aktiviteter i Cuba bliver fanget i krydsfeltet mellem sanktioner fra amerikansk side og europæisk side, og på det grundlag står med valget om, hvilket regelsæt de vil sanktioneres efter.

Statutten om spærring rummer dog mulighed for undtagelsesvis at få meddelt tilladelse til helt eller delvis at efterleve de amerikanske regler. Der kan således tænkes tilfælde, hvor EU-Kommissionen blåstempler, at en virksomhed indordner sig i henhold til amerikanske regler, hvis virksomheden kan dokumentere, at manglende efterlevelse vil medføre alvorlig skade for virksomheden eller EU’s interesser.

Den nævnte undtagelse er – os bekendt - ikke hidtil anvendt, hverken i relation til cubanske eller iranske forhold.