DLA Piper vinder principiel toldsag for EU-domstolen

nyhed
23 maj 2019
Sager

Partner Line Kjær har med succes bistået et selskab i en principiel toldsag for EU-domstolen. Sagen vedrører tarifering af såkaldte connectorer til høreapparater.

SKAT havde under en kontrol tilsidesat selskabet tarifering af connectorerne og opkrævet told af de connectorer, som selskabet havde importeret til EU i den forudgående 3 årlige periode.

Selskabet indbragte SKATs afgørelse for Landsskatteretten og fik, bistået af Line Kjær, medhold i, at connectorerne skulle tariferes i den toldfrie position 9021 90 10.

Skatteministeriet indbragte herefter sagen for domstolene, hvor sagen, grundet den principielle karakter, blev henvist til behandling ved Vestre Landsret. Vestre Landsret har forelagt sagen for EU-domstolen, som nu har fastslået, at de omhandlede connectorer, som anført af selskabet, kan tariferes under position 9021 90 10 som dele og tilbehør til høreapparater.