Historisk høj erstatning til Anne Black

nyhed
06 jun 2019
Faglig nyhed

Sø- og handelsretten har netop dømt Ronald A/S og Salling Group til at betale kr. 1,5 mio. i erstatning til den danske keramiker Anne Black for salg af 3 krænkende keramik produkter. Det er et af de største erstatningsbeløb, der er givet i sager om produktefterligninger i Danmark.

Sagen kort

Sagen har fået massiv medieomtale, blandt andet understøttet af designerens egen kampagne på de sociale medier. Her kommer et kort resume:

Keramiker Anne Black har designet 3 produkter, en hængepotte, en smal cylindrisk vase og en lågkrukke.

Ronald A/S solgte bl.a. til Salling Group A/S nogle meget lignende produkter, som blev solgt som spotvarer i Netto-butikker i Danmark.

De 3 produkter er afbildet nedenfor, hvor kopi og original er vist side om side.

De 3 produkter blev i foråret 2016 markedsført samlet i Nettos tilbudsavis, og præsentationen af de 3 produkter, bl.a. med lågkrukken placeret på et træbræt, lignede den præsentation, som Anne Black selv brugte i sin markedsføring af produkterne. Netto indkøbte i alt ca. 17.000 produkter, og langt de fleste af disse er videresolgt til Nettos kunder. Salgsprisen til slutkunderne var kun ca. 10% af salgsprisen for originalprodukterne.

Anne Black gjorde gældende, at salget af de 3 kopiprodukter i en periode på godt 2 måneder ikke kun havde frataget hende en tilsvarende omsætning, men navnlig havde påført hendes brand betydelig skade og dermed påvirket hendes fremtidige forretning og indtjeningsmuligheder. Salget af hængepotten, som havde udgjort ca 25% af hendes omsætning, var gået betydelig ned efter salget i Nettobutikkerne, og Anne Black havde været nødt til at reducere medarbejderstaben mv. Hun krævede under retssagen kr. 3 mio. i erstatning, men fik altså tilkendt kr. 1.500.000.

Sø og Handelsrettens vurdering

Retten lagde til grund, at de 3 produkter alle var ophavsretligt beskyttede, da de var velproportionerede, minimalistiske, rolige og harmoniske i udtrykket. Det var ikke bevist, at der var tilsvarende produkter på markedet forud for lanceringen af de 3 produkter, og de blev derfor anset som udtryk for Anne Blacks intellektuelle frembringelse.

Retten vurderede videre, at de 3 kopiprodukter i det væsentlige havde samme designmæssige udtryk som de originale produkter, og at de detaljer, der adskilte kopi fra original, var uden betydning for helhedsindtrykket. Forskellene kunne ikke konstateres, når man ikke havde lejlighed til en direkte sammenligning. P.gr.a. ligheden vurderede retten også, at kopi-produkterne ikke kunne være udformet uden kendskab til originalerne.

Ronald A/S vidste, at der var en risiko for, at produkterne var krænkende kopier og Salling Group A/S, som kendte til originalprodukterne, havde markedsført produkterne på en måde, som lå tæt op ad Anne Blacks. Begge de sagsøgte var derfor forpligtet til at betale erstatning. 

Sø og Handelsretten fandt, at Anne Black ved fremlæggelse af omfattende talmateriale, der viste en væsentlig omsætningsnedgang i hele hendes forretning, havde bevist, at salget af kopierne havde taget tilsvarende salg fra Anne Black, og især, at selve det forhold, at kopierne var solgt i en discountkæde havde skadet Anne Black brandet og medført en meget betydelig markedsforstyrrelse. Andre faktorer havde dog også haft indflydelse på nedgangen – herunder ændrede trends. Derfor blev erstatningen fastsat til kr. 1.500.000.

DLA Piper bemærker

Dommen er en rigtig god nyhed for de mange danske virksomheder, som investerer betydelige midler og kræfter i en stadig udvikling af gode designprodukter. De oplever, at andre virksomheder kopierer og sælger billige efterligninger af det ofte minimalistiske design, som er typisk for nordisk design, og dermed lukrerer og snylter på design- og udviklingsindsatsen.

Anne Black har brugt mange kræfter og utvivlsomt mange penge på at føre bevis for den meget betydelige skade, som hun har lidt. Der var indhentet flere erklæringer fra design-, brand- og talkyndige både før og under retssagen. Dommen viser, at de danske domstole, som ofte er tilbageholdende med at tilkende større erstatningsbeløb, kan overbevises om større erstatningsbeløb, når der er ført tilstrækkeligt bevis for skadens størrelse og omfang. Dommen viser også lydhørhed overfor den skade, som kan ske, når designobjekter sælges i billige versioner og i store mængder i discountkæder.

Ronald A/S har allerede udtalt til medierne, at dommen ankes. Hvis det holder stik, bliver det spændende at se, om landsret eller højesteret vil anlægge samme vurdering af den ophavsretlige beskyttelse, af krænkelsen, og af tabsopgørelsen.