Afgiftsforhøjelse med virkning for gaver ydet efter nytår

nyhed
21 nov 2019
Faglig nyhed

Skatteministeren har i går fremsat det varslede lovforslag (L 76) om genindførelse af ensartet bo- og gaveafgift på 15 pct., dvs. en forhøjelse af afgiften fra 6 pct. ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

I lovforslaget lægges der op til, at afgiftsforhøjelsen skal have virkning for gaver ydet 1. januar 2020 og derefter.

Du er velkommen til at kontakte vores specialister for en drøftelse af, om det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre generationsskifte nu.