BREXIT og IPR rettigheder

nyhed
30 jan 2020
Faglig nyhed

I morgen den 31. januar 2020, forlader Storbritannien formelt EU.

Det betyder, at en overgangsperiode på 11 måneder begynder. Det er planen, at de 11 måneder skal bruges til at forhandle de mere præcise vilkår for Storbritanniens udtræden og det fremtidige samarbejde med EU.

En række forhold omkring varemærker, designs, patenter og andre registreringer i relation til immaterielle rettigheder er allerede forhandlet på plads. Det giver en vis sikkerhed i forhold til den fremtidige håndtering af varemærker og designs i Storbritannien.

Der vil dog utvivlsomt opstå en række spørgsmål i de kommende måneder både om eksisterende EU-rettigheder og deres fremtidige håndtering i Storbritannien og om etablering af nye nationale rettigheder. Vi følger naturligvis situationen tæt, navnlig via vores britiske DLA Piper kolleger, og vi vil løbende tilpasse vores rådgivning om registreringsstrategi for Storbritannien.

Eksisterende registreringer konverteres

Helt overordnet gælder, at alle eksisterende registreringer, ca. 1, 4 mio. EU varemærker og 700.000 EU designregistreringer ved overgangsperiodens afslutning den 31. december 2020 konverteres til nationale britiske registreringer. Hvis registreringerne skal fornyes i overgangsperioden, sker det i det europæiske registreringssystem.

Ansøgninger om EU-varemærke- og designregistreringer, som indleveres i overgangsperioden, og som bliver registreret i overgangsperioden vil også blive konverteret til nationale britiske registreringer ved afslutningen. Konverteringen sker automatisk og uden betaling af gebyr.

Ansøgninger om EU-varemærke- og -designregistreringer, som indleveres i overgangsperioden, og som ikke er færdigbehandlet den 31. december 2020, kan konverteres til nationale britiske ansøgninger frem til den 30. september 2021, men det sker kun på anmodning fra ansøgeren og mod betaling af et gebyr, som normalt betales ved britiske nationale ansøgninger.  

Der er vedtaget overgangsregler og -procedurer på en række områder, herunder for håndtering af indsigelsessager, ophævelsessager, sager om opfyldelse af brugspligt, fornyelser etc.

Særligt om uregistreret EU-design.

I denne opdatering fremhæver vi en enkelt af disse overgangsordninger, nemlig om det uregistrerede EU-design. Her er det vedtaget, at etablerede uregistrerede EU-designs fortsætter som uregistrerede britiske designs i den resterende 3-årige periode, som for hver enkelt design regnes fra datoen for første fremvisning.

 Det er ikke afgørende, om første fremvisning var i Storbritannien eller i et andet EU-medlemsland.

Efter den 1. januar 2021 planlægger man at vedtage et tilsvarende 3-årigt uregistreret britisk design. Det kan give anledning til overvejelser om, hvor man mest hensigtsmæssigt første gang viser sit design frem. Vi hjælper naturligvis med nærmere rådgivning.

Vi vender tilbage i senere opdateringer om andre udvalgte emner i forbindelse med Brexit, som har betydning for indehavere af varemærke-, design og andre immaterielle rettigheder.