Den Fælles Patentdomstol forsinkes endnu engang

nyhed
23 mar 2020
Faglig nyhed

Den tyske forfatningsdomstol ("Bundesverfassungsgericht”) har netop fastslået, at den tyske lov til gennemførelsen af aftalen om Den Fælles Patentdomstol er ugyldig. Konsekvensen af afgørelsen er en yderligere forsinkelse af, hvornår Den Fælles Patentdomstol bliver en realitet.

Den Fælles Patentdomstol har efterhånden været længe undervejs. Allerede i maj 2014 ratificerede Danmark aftalen om Den Fælles Patentdomstol, men aftalen er endnu ikke trådt i kraft. Det skyldes, at aftalen om Den Fælles Patentdomstol først kan træde i kraft, når tre af de deltagende EU-lande, hvor der i 2012 var det største antal europæiske patenter, har ratificeret aftalen. Blandt disse tre EU-lande er Tyskland.

Den tyske ratificering af aftalen om Den Fælles Patentdomstol har været forsinket af, at der for den tyske forfatningsdomstol har verseret en sag om, hvorvidt den tyske gennemførelseslov (”The Act of Approval to the Agreement on a Unified Patent Court”), der skulle sikre grundlaget for Tysklands ratificering af aftalen om Den Fælles Patentdomstol, var gyldig vedtaget.

Fredag den 20. marts 2020 afsagde den tyske forfatningsdomstol sin længe ventede afgørelse i sagen. Den tyske forfatningsdomstol fastslog at ”The Act of Approval to the Agreement on a Unified Patent Court” var vedtaget i strid med den tyske forfatning, da loven ikke var vedtaget med det fornødne 2/3-dels flertal.

”The Act of Approval to the Agreement on a Unified Patent Court”, og dermed grundlaget for Tysklands ratificering af aftalen om Den Fælles Patentdomstol, er derfor ugyldig.

Konsekvensen af den tyske forfatningsdomstols afgørelse er en forsinkelse af Tysklands ratificering af aftalen om Den Fælles Patentdomstol, og dermed også en forsinkelse af Den Fælles Patentdomstols ikrafttræden.

Derudover betyder Storbritanniens nylige tilbagetræden fra aftalen om Den Fælles Patentdomstol, at aftalen skal genforhandles af de resterende deltagende EU-lande. 

Hvornår den Fælles Patentdomstol bliver en realitet, er derfor fortsat uvist.