Jette Hede

Advokatsekretær
Jette Hede
Lokation
København
Telefon
Sprog
Engelsk
Fagområder
Brancher

Jette Hede er sekretær for Henrik Kring Schmidt og Thomas Albrechtsen, og arbejder i afdelingen Realkreditinkasso.

Jette arbejder som sagsbehandler med selvstændig behandling af realkreditinkassosager, herunder udarbejdelse af salgsopstillinger ved tvangsauktioner og efterfølgende administration og berigtigelse af handlerne ved videresalg af overtagne ejendomme, berigtigelse af ejendomshandler og tinglysningsekspeditioner i øvrigt.