Martin Lavesen

Partner
Country Managing Partner
Martin Lavesen

Som managing partner er Martin Lavesen ansvarlig for den daglige ledelse af DLA Piper Denmark. Martin har i de seneste år stået i spidsen for en række organisatoriske og strategiske forandringer, der har styrket DLA Pipers markedsposition.

Udover arbejdet som managing partner rådgiver Martin kunder inden for alle områder af immaterialretten med særligt fokus på kontrakter. Han har i mere end 25 år repræsenteret danske og internationale kunder i alle sektorer, men især inden for de teknologitunge brancher, herunder life sciences.

Martin har særlig viden om og erfaring med at rådgive såvel private som offentlige aktører om kommercialisering, licensaftaler, partnerskaber, selskabsstrukturer og private placements. Herudover har han også ført en række væsentlige sager for domstole og nævn.  

I sit virke som en del af formandskabet for Pressenævnet beskæftiger Martin sig også med presse- og medieret. Han er desuden medlem af en række bestyrelser, ligesom han er aktiv i Advokatrådet. Martin er en ofte brugt underviser ligesom han er forfatter til flere bøger og artikler.

Kvalifikationer
Faglige kvalifikationer
Certificeret mediator
2004
Adm. direktør for biotekselskabet Exiqon
2002-2003
Advokat hos Locke Lord, tidl. Edwards & Angell, Boston
2001
Uddannelse
Program on Negotiating Global, Harvard University
2019
Diploma in Law Firm Management, IE Business School
2016
Diploma in Law Firm Management, Harvard University
2013
HD (Organisation og ledelse), Copenhagen Business School
2006
Advokatbeskikkelse
1997
Cand.jur., Københavns Universitet
1994
Medlemskaber

International Bar Association

Licensing Executive Society

Dansk Forening for Selskabsret

Møderet

Møderet for Højesteret

Erfaring
Væsentlige sager

Harboes Bryggeri A/S - bistod med at gennemføre et generationsskifte i ejerkredsen i det børsnoterede bryggeri, idet selskabets hidtidige hovedaktionærer overdrog A-aktier til den næste generation (2019).

SiccaDania A/S – bistod med flere opkøb, herunder af hollandske NivobaHovex og danske ACO, hvorved der samlet blev skabt en meget betydelig global aktør inden for procesteknologi (2018).

Topsil Semiconductors – bistod ved salg af børsnotererede Topsil, - der en højteknologisk virksomhed, som leverer ultrarent silicium, - i en struktureret proces, hvor GlobalWafers fra Taiwan endte som køber (2017).  

Tillidshverv
Advokatrådet
2015 (genvalgt 2019)
Københavns Universitet, repræsentantskabet
(udpeget i 2018)
Det nationale centerkorps for jura
2013 (genudpeget 2017)
Pressenævnet
2012 (genudpeget 2016)
Danske Advokaters ekspertudvalg for IP/IT-ret
(udpeget i 2013)
De europæiske advokatsammenslutningers komite for etik, CCBE
(udpeget 2012)
Insights
Udgivelser

Immaterialretlige aftaleforhold, bind I-IV, Gads forlag (2013-2019)

De Advokatetiske Regler – en kommentar, Advokatsamfundet (senest 2018)

Mediation – ret og rammer, Thomson (senest 2017)

Håndbog for medarbejderrepræsenter, Erhvervsskolernes forlag (senest 2016)

Advokatetik – ret og rammer, Advokatsamfundet (senest 2012)

Flere artikler i Ugeskrift for Retsvæsen og andre juridiske tidsskrifter

Undervisning
Advokatuddannelsen, Advokatsamfundet
(siden 2001)
Patentagentuddannelsen, DIFI
(siden 2014)
Tidligere manuduktør i ejendomsret på Københavns Universitet