COVID-19: Lønkompensation

podcast
30 mar 2020

På en uge fik vi først en trepartsaftale og dernæst en vedtaget lov om lønkompensation, der skal forsøge at holde hånden under danske arbejdspladser og dermed afbøde den efterfølgende forventede økonomiske tilbagegang.

Hvad indeholder aftalen helt præcist, og hvordan skal jeres virksomhed forholde sig til mulighederne – både overordnet og helt konkret.

Den verdensomspændende Corona-pandemi stiller danske virksomheder over for en række svære juridiske udfordringer og dilemmaer, og vi vil med en række særudgaver af vores podcasts informere om de juridiske forhold.

Journalist Magnus Krabbe interviewer i denne episode advokat i ansættelsesret Daniel Markussen.