Generationsskifte

podcast
05 maj 2020

Hvordan gennemfører man smidigst et generationsskifte i en ejer-ledet virksomhed, og hvad kommer regeringens tilbagerulning af lempelsen af arveafgiften til at betyde?

På et tidspunkt skal livsværket gives videre, men det kan være både en dyr og kompleks proces at aflevere stafetten til næste generation for landets mange ejer-ledede virksomheder.

I denne episode interviewer journalist Magnus Krabbe partner Jan Børjesson om de juridiske aspekter i generationsskifter med særlig fokus på ændringerne i arveafgiften, som er en del af finansloven for 2020.