Årsrapport 2018

Publikation
03 sep 2019

Læs årsrapporten for DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab og få et indblik i vores forretning - både via årsregnskabet og via rapportens redaktionelle del, der sætter fokus på nogle af de temaer, der har haft betydning for vores virksomhed i det forgangne år samt de strategiske fokusområder, der vil komme til at præge året, der kommer.

Vi har nu været en del af DLA Piper i snart to år. Samarbejdet med vores udenlandske kolleger giver os en unik position i advokatmarkedet med en solid international profil, og vi står stærkt i Norden som den eneste globale advokatvirksomhed. 

I 2018 er vi blevet større - primært ved sammenlægningen med Delacour i august 2018, men også via organisk vækst og ved optagelse af nye partnere med specialistkompetencer. Forretningsmæssigt har 2018 været et godt år og vores omsætning er steget med 41 % i forhold til 2017. Væksten skyldes den strategiske beslutning om at integrere med Delacour kombineret med et højt aktivitetsniveau. 

Vi besluttede i 2018 at ændre princip for udbetaling af overskud, og som en følge heraf blev overført overskud udbetalt til ejerkredsen forud for sammenlægningen med Delacour. Udbetaling er indregnet over resultatopgørelsen, som derved for 2018 udviser et stort underskud. Resultatopgørelsen giver derved ikke et retvisende billede af vores performance for 2018.

Et af vores fokusområder i 2018 var - og er fortsat i dag - digitalisering. Et vigtigt pejlemærke er at skabe forbindelse mellem vores rådgivning og den digitale udvikling. I årsrapporten kan du læse om, hvordan vi tænker den teknologiske udvikling ind i hverdagen. Årsrapporten fortæller også vores strategiske projekter for 2019 og indsatsen for at fastholde de juridiske talenter. 

Download