ePrivacy og brug af cookies er et retsområde, der er under hastig udvikling og som har betydning for næsten alle virksomheder og offentlige myndigheder, der agerer på internettet.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

IP og teknologi

Særligt med persondataforordningens ikrafttræden er cookies og ePrivacy blevet yderligere kompliceret, og sammenspillet mellem de to regelsæt giver anledning til en lang række juridiske udfordringer.

I DLA Piper har vi stor erfaring med håndtering af juridiske udfordringer inden for ePrivacy og cookies, herunder sammenspillet med anden kompleks lovgivning, såsom persondataretten og markedsføringsretten. Vores fokus er på de særlige problematikker som virksomheder og offentlige myndigheder skal være opmærksomme på, herunder at tilgrænsende reguleringer ikke bliver overset og glemt.

Cookies og andre sporingsteknologier

Cookies og andre sporingsteknologier (såsom tags og pixels) bruges i dag overalt på internettet. Det er derfor vigtigt, at data der indsamles samt behandling via cookies og andre sporingsteknologier overholder betingelserne om samtykke og korrekt information samt at kravene i de persondataretlige regler finder anvendelse.

Vi rådgiver i den forbindelse din organisation i forhold til hvilke oplysninger, I må indsamle via sporingsteknologi, hvornår I må indsamle oplysningerne og hvordan.

Nye aktører

Landskabet for brug af cookies og andre sporingsteknologier kompliceres yderligere af nye markedsaktører, såsom sociale medier og tjenester, der analyserer brugeradfærd. Disse aktører tilbyder normalt integrationer mellem platforme, hvilket betyder, at aktørerne indsamler personoplysninger på platforme tilhørende din organisation.

Dette kan give anledning til en lang række komplekse problemstillinger, herunder hvem der har ansvaret for de oplysninger, der indsamles på din organisations platform.

Vi rådgiver om indgåelse og udarbejdelse af aftaler om fælles dataansvar, når din virksomhed behandler oplysninger sammen med andre. Det kan f.eks. være, at din virksomhed har et fælles dataansvar med en eller flere sociale medier som f.eks. Facebook, Instagram eller LinkedIn. Derudover kan vi hjælpe med databehandlingen på tværs af platforme, således at dette foregår i overensstemmelse med gældende ret på området.

ePrivacy

ePrivacy-direktivet, som er implementeret i en lang række danske love og bekendtgørelser, har til formål at regulere borgernes privatliv på internettet. Direktivet stiller blandt andet krav om kommunikationshemmelighed, brug af lokaliseringsdata og uanmodet kommunikation.

Der er tale om reguleringer, der finder anvendelse i en række særlige situationer. Hvis din organisation omfattes af disse situationer, rådgiver vi herom.

Kontakt DLA Pipers persondatateam

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed overholder lovgivningen, eller hvis du vil vide mere om persondatareglerne i Danmark og EU, er du meget velkommen til at kontakte vores team af eksperter helt uforpligtende. Vi har ydet rådgivning om og givet undervisning om cookies og ePrivacy gennem mange år til både danske og udenlandske virksomheder inden for forskellige brancher.